Câu hỏi: Trường hợp 2 bên viết hóa đơn bị sai các chỉ tiêu mà không ảnh hướng đến số tiền (Ví dụ như sai mã số thuế, sai tên công ty, sai địa chỉ, sai đơn vị tính, sai về số tiền viết bằng chữ….) thì theo như TT26 cũng như TT39 xử lý như thế nào?

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Trả lời

 • Trường hợp 1: Sai tên và địa chỉ của người mua nhưng đúng mã số thuế của người mua
  Căn cứ vào Khoản 7 Điều 3 của TT26
  Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.”

=>VẬY CHỈ CẦN LẬP BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH MÀ KHÔNG CẦN PHẢI VIẾT HÓA ĐƠN ĐIỀU CHỈNH.

 • Trường hợp 2: Sai mã số thuế của người mua hoặc người bán hoặc sai đơn vị tính; Hoặc sai số tiền viết bằng chữ. Nói chung là sai mà không ảnh hưởng đến số tiền thì sẽ xử lý như thế nào

+Nếu 2 bên chưa kê khai thuế: Căn cứ Điểm 2 Điều 20 của TT39
Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hoá đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hoá đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hoá đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hoá đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

Kết luận:Lập biên bản thu hồi hóa đơn và viết hóa đơn mới nếu 2 bên chưa kê khai thuế (VÀ THU HỒI HÓA ĐƠN VIẾT SAI)

+Nếu 2 bên đã kê khai thuế: Căn cứ Điểm 2 Điều 20 của TT39
Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

Kết luận:Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn và và viết 1 hóa đơn điều chỉnh (KHÔNG THU HỒI HÓA ĐƠN VIẾT SAI)

THAM KHẢO CV HƯỚNG DẪN TRƯỜNG HỢP NÀY CỦA 2 CƠ QUAN THUẾ

 • Theo như CV hướng dẫn CV 4099/CT-TTHT Của Cục thuế HCM ngày 2/6/2014 như sau:
  Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty lập hóa đơn giao cho khách hàng chỉ ghi sai chỉ tiêu trên hóa đơn như: Tên, địa chỉ, mã số thuế … các sai sót này không làm tăng giảm số thuế GTGT phải nộp, số thuế GTGT còn được khấu trừ thì Công ty và khách hàng lập biên bản điều chỉnh nội dung đã ghi sai, đồng thời Công ty lập hóa đơn điều chỉnh, trên hóa đơn ghi rõ nội dung đã ghi sai; nội dung điều chỉnh; số hóa đơn, ký hiệu, ngày tháng năm của hóa đơn đã lập cần điều chỉnh; hóa đơn điều chỉnh này bên bán kê khai trên bảng kê đầu ra, bên mua kê khai trên bảng kê đầu vào trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK của kỳ lập hóa đơn điều chỉnh (không điều chỉnh về doanh thu và tiền thuế GTGT nên, các chỉ tiêu này trên các bảng kê ghi bằng không (0)).

Kết luận CV 4099: Về xử lý cách viết hóa đơn là phù hợp. Tuy nhiên, đến thời điểm này thì về cách hướng dẫn kê khai không còn phù hợp nữa. Vì từ 1/1/2015 trở đi là không còn phải gửi phụ lục 01-1 và phụ lục 01-2 cho cơ quan thuế nên ko cần phải kê khai trên phụ lục 01-1 và phụ lục 01-2 nữa.

 • Theo CV 1402/CT-TTHT của Cục thuế Long An ngày 21/08/2015

Su ly sai sot hoa don

Kết luận CV 1402: Về xử lý cách viết hóa đơn là phù hợp cũng như hướng dẫn xứ lý cách kê khai.Vì từ 1/1/2015 trở đi là không còn phải gửi phụ lục 01-1 và phụ lục 01-2 cho cơ quan thuế nên ko cần phải kê khai trên phụ lục 01-1 và phụ lục 01-2 nữa.

Tham khảo mẫu hóa đơn điều chỉnh trong trường hợp viết sai, và viết hóa đơn điều chỉnh

mauhoadondieuchinh

KẾT LUẬN CHUNG CẢ 2 CÔNG VĂN

 • Cả 2 CV đều hướng dẫn giống nhau là 2 bên LẬP BIÊN ĐIỀU CHỈNH VÀ XUẤT HÓA ĐƠN ĐIỀU CHỈNH (KHÔNG THU HỒI HÓA ĐƠN CŨ). Đúng cho đến thời điểm hiện tại
 • Theo mới nhất thì hóa đơn điều chỉnh này các bạn không cần phải kê khai trên phụ lục 01-1 (đối với bên bán) và phụ lục 01-2 (đối với bên mua). Vì từ 1/1/2015 trở đi là không còn phải gửi phụ lục 01-1 và phụ lục 01-2 cho cơ quan thuế. Các công việc và Lập biên bản điều chỉnh và Lập hóa đơn điều chỉnh là nhằm mục đích hoàn thiện lại chứng từ cho đúng với quy định của TT về hóa đơn.

Công Ty Đào Tạo Và Dịch Vụ Kế Toán Thuế An Tâm
Địa chỉ: 243/9/5 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, Tp.HCM
Điện thoại: (08) 62909310 – (08) 62909311 – 0933.72.3000 – 0988.72.3000-0914540423
Website: www.antam.edu.vn – Email: [email protected]

Download bài viết:Huongdanxulydieuchinhhoadon_www.ketoanantam.com

Download CV 1402:1402-CT-TTHT-sai ko anh huong den thue

Download CV 4099:4099_CT-TTHT_ViethoadonsaiMasothue_www.ketoanantam.com_ (1)


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k