TÀI LIỆU TẬP HUẤN CỤC THUẾ TP.HCM-QUYẾT TOÁN THUẾ 2017:

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

I. MỘT SỐ ĐIỂM LƯU Ý VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
II. MỘT SỐ ĐIỂM LƯU Ý VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP.
III. MỘT SỐ ĐIỂM LƯU Ý VỀ HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ
IV. MỘT SỐ ĐIỂM LƯU Ý VỀ KÊ KHAI THUẾ
V. MỘT SỐ ĐIỂM LƯU Ý VỀ THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
VI. MỘT SỐ ĐIỂM LƯU Ý VỀ THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI
VII. HƯỚNG DẪN QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN NĂM 2017
VIII. HƯỚNG DẪN QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP NĂM 2017
IX. MỘT SỐ CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI NĂM 2018

Các bạn xem nội dung đầy đủ tại đây:
http://www.mediafire.com/…/QUYET_TOAN_THUE_NAM_2017_%281%29…

Nguồn: Cục Thuế TP. HCM


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k