Liên quan ‘xử lý hóa đơn chứng từ’

5 Items

Kê khai hóa đơn GTGT đầu vào chưa thông báo phát hành HOẶC hoá đơn đã thông báo phát hành nhưngchưa đến thời hạn sử dụng thì bên mua có được kê khai khấu trừ thuế GTGT và có được tính vào chi phí hợp lý???

by Hải Bùi Tấn

Câu hỏi: Kê khai hóa đơn đầu vào mà bên bán chưa làm thông báo phát hành hoá đơn HOẶC bên bán đã thông báo phát hành hoá đơn nhưng hoá đơn đó chưa đến ngày được phép sử dụng thì bên mua có được khấu trừ và có được tính vào chi phí hợp lý […]