Liên quan ‘Quy trình mất tác dụng khi có sự thông đồng’

1 Item

QUY TRÌNH MẤT TÁC DỤNG KHI CÓ SỰ THÔNG ĐỒNG

by Kế Toán An Tâm

QUY TRÌNH MẤT TÁC DỤNG KHI CÓ SỰ THÔNG ĐỒNG QUY TRÌNH SẼ MẤT TÁC DỤNG NẾU NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN LỢI DỤNG CHỨC VỤ VÀ QUYỀN HẠN ĐỂ THỰC HIỆN NHƯNG CẤP DƯỚI BIẾT MÀ THÔNG ĐỒNG VỚI CẤP TRÊN THÌ XEM NHƯ QUY TRÌNH KHÔNG CÓ TÁC DỤNG. (Đây là CASE TẠI CÔNG […]