Liên quan ‘nộp tờ khai thuế nộp tờ khai thuế’

1 Item

LƯU Ý KHI NỘP TỜ KHAI THUẾ QUA MẠNG (TỪ QUÝ 3/2017)

by Kế Toán An Tâm

LƯU Ý KHI NỘP TỜ KHAI THUẾ QUA MẠNG (Từ Quý 3/2017) (NHẬN THÔNG BÁO 2 BƯỚC KHI NỘP TỜ KHAI ĐIỆN TỬ) Khi nộp tờ khai thuế điện tử đến cơ quan thuế, người nộp thuế sẽ nhận được 02 thông báo: 🌏 Thông báo bước 1 về việc cơ quan thuế “Tiếp nhận […]