Liên quan ‘kê khai bổ sung thuế GTGT’

2 Items

TRƯỜNG HỢP HÓA ĐƠN GTGT ĐẦU RA BỊ KÊ KHAI SAI ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỐ TIỀN VÀ TRƯỜNG HỢP KÊ KHAI SAI KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỐ TIỀN

by Kế Toán An Tâm

🌎Trường hợp : Hóa đơn đầu ra bị kê khai sai ảnh hưởng đến số tiền Sai làm giảm số tiền VAT phải nộp (Khoản c.3 Điểm 5 Điều 10 của TT156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013) Điểm 5 Điều 10 của TT156. Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm tiền […]