Quy trình làm kế toán có thể được cụ thể bằng sơ đồ sau

Quy trinh lam ke toan

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Giải thích các bước trên như sau:

Bước 1: Nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Nghiệp vụ kinh tế phát sinh là những công việc phát sinh hàng ngày tại doanh nghiệp có liên quan đến tài chính của Doanh nghiệp. Ví dụ như sau:

–   Nghiệp vụ Chi tiền tạm ứng cho Cán bộ công nhân viên đi công tác

–   Nghiệp vụ bán hàng cho khách hàng mà chưa thu tiền

Bước 2: Lập chứng từ kế toán

Sau khi có một nghiệp vụ kinh tế xảy ra, kế toán tiến hành lập chứng từ kế toán, đây là căn cứ pháp lý, chứng minh cho sự phát sinh và hoàn thành các giao dịch.

Bước 3: Ghi sổ sách kế toán

Căn cứ vào chứng từ kế toán, ghi chép Sổ sách kế toán. Sổ sách kế toán gồm sổ nhật ký chung, sổ cái, sổ chi tiết

Bước 4: Cuối kỳ (Thực hiện bút toán cuối kỳ và bút toán kết chuyển)

Cuối kỳ, thực hiện bút toán cuối kỳ và thực hiện bút toán kết chuyển đồng thời khóa sổ kế toán. Đây là công việc cuối tháng bắt buộc kế toán phải làm ngoài các nghiệp vụ phát sinh hàng ngày đã được ghi sổ. Mục đích của Công việc này nhằm xác định số dư của tài sản và nguồn vốn cũng như xác định được lãi lỗ trong kỳ của công ty.

Bước 5:Lập bảng cân đối số phát sinh

Dựa vào Sổ cái và sổ chi tiết được khóa sổ tại bước 4. Kế toán tiến hành Lập bảng cân đối số phát sinh để có cái nhìn Tổng quát về toàn bộ sổ cái phát sinh tại doanh nghiệp gồm những loại sổ cái nào và đã đúng chưa. Sau đó, kế toán kết hợp giữa Bảng cân đối số phát sinh+Sổ cái+ Sổ chi tiết để tiến hành thực hiện bước 6

Bước 6: Lập báo cáo tài chính, Quyết toán thuế.

Kế toán sẽ dựa vào sổ cái và sổ chi tiết để tiến hành lập Báo cáo tài chính gồm 4 biểu mẫu (Bảng cân đối kế toán, Kết quả kinh doanh, Lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính)

Đồng thời kế toán sẽ lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và quyết toán thuế TNCN để nộp Cho cơ quan thuế

Thời hạn nộp báo cáo tài chính và quyết toán thuế cho Cơ quan thuế là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Nếu nộp quá thời hạn sẽ bị Cơ quan thuế phạt về hành vi chậm nộp

Bước 7: In sổ sách, đóng quyển, lưu kho.

Đây là công việc cuối cùng của một kế toán, việc lưu trữ các sổ sách, số liệu kế toán là điều cần thiết, giúp dễ dàng hơn trong việc tra cứu các vấn đề liên quan ở các năm sau.

Hy vọng, bài viết trên sẽ giúp các bạn có cái nhìn tổng quan về quy trình làm kế toán. Những bài viết sau sẽ giúp các bạn hiểu sâu hơn về chi tiết của các công việc kế toán hơn (Gồm kế toán vốn bằng tiền, kế toán hàng tồn kho, kế toán tài sản cố định, kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, kế toán tiêu thụ thành phẩm, kế toán các bút toán cuối kỳ+Bút toán kết chuyển+Khóa sổ; Lập báo cáo tài chính +Quyết toán thuế; Lập báo cáo nội bộ cho Doanh nghiệp)

 


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k