Gởi các bạn phần hỗ trợ kê khai thuế gồm các phụ lục (bảng kê) và tờ khai 01/GTGT giúp các bạn kê khai trên HTKK 3.4.0 chính xác và đồng thời lưu lại các bảng kê để phục vụ cho cơ quan thuế sau này.

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

 

Download file:Bang ke ban raBang ke mua vao


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k