Gửi các bạn các mẫu về hóa đơn thường sử dụng trong quá trình đi làm
+Biên bản mất hóa đơn
+Biên bản điều chỉnh hóa đơn
+Biên bản thu hồi hóa đơn
Download:Bien ban thu hoi hoa don da lap
Download:Bien-ban-mat-hoa-don
Download:Mẫu Biên bản điều chỉnh Hóa đơn


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k