Tổng quan Lớp Đại Lý Thuế
Mục Tiêu Khóa Học
 • Chuẩn bị kiến thức sát với đề thi Đại lý thuế nhằm giúp học viên đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi.
 • Rèn luyện bài tập thường xuyên giúp học viên làm quen các dạng đề thi.
 • Đem đến nguyên tắc và bản chất của các sắc thuế, giúp học viên tự nghiên cứu, giải thích các tình huống và phục vụ công việc sau này.
 • Đem đến kiến thức thực tế chuyên sâu, giải quyết tình huống thực tế một cách trực quan nhất giúp học viên có thể làm tốt công việc sau khóa học.
Chương Trình Đào Tạo Lớp Đại Lý Thuế
Buổi 1 + 2: Tổng quan đại lý thuế và luật quản lý thuế, Hóa đơn chứng từ

Tổng quan đại lý thuế và luật quản lý thuế

 • Giới thiệu chương trình đại lý thuế, điều kiện và miễn môn thi.
 • Triển vọng nghề nghiệp với chứng chỉ Đại lý thuế.
 • Giới thiệu Luật quản lý thuế và Phạt vi phạm hành chính.
 • Lưu ý Cách thức làm việc với Cơ quan thuế.

Hóa đơn chứng từ

 • Lý thuyết hóa đơn chứng từ.
 • Các nội dung bắt buộc và không bắt buộc của hóa đơn.
 • Thời điểm xuất hóa đơn.
 • Nguyên tắc xử lý các tình huống hóa đơn đã lập.
 • Sử dụng Bất hợp pháp hóa đơn và Sử dụng Hóa đơn Bất hợp pháp.
Buổi 3+4: Thuế GTGT

Thuế GTGT

 • Nguyên tắc và bản chất của thuế GTGT.
 • Đối tượng không chịu thuế GTGT, đối tượng không phải kê khai và nộp thuế GTGT, đối tượng chịu thuế 0%, 5%, 10%
 • Nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT.
 • Điều kiện khấu trừ thuế GTGT.
 • Một số điểm mới của thuế GTGT theo thông tư 26/2015/TT-BTC.
Buổi 5+6: Thuế TNCN

Thuế TNCN

 • Lý thuyết thuế TNCN cho người nước ngoài
 • Các dạng bài tập cần lưu ý
 • Lý thuyết thuế TNCN của người Việt Nam
 • Các khoản thu nhập chịu thuế khác ngoài tiền lương tiền công
 • Một số điểm lưu ý của thông tư 92/2015/TT-BTC
 • Các dạng bài tập cần lưu ý
Buối 7+8+9+10: Thuế TNDN, Thuế Tiêu Thị Đặc Biệt, Thuế nhà thầu
Thuế TNDN

 • Điều kiện chi phí được trừ.
 • Các khoản chi phí không được trừ
 • Các khoản chi phí không được trừ (tiếp theo)
 • Một số điểm lưu ý của thông tư 96/2015/TT-BTC
 • Chuyển lỗ
 • Ưu đãi thuế

Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt

 • Lý thuyết thuế TTĐB
 • Một số lưu ý về mặt nguyên tắc
 • Các dạng bài tập và thực hành bài tập

Thuế Nhà Thầu

 • Lý thuyết thuế Nhà thầu theo thông tư 103/2014/TT-BTC
 • Cách tính thuế, kê khai, nộp thuế Nhà thầu
 • Các thời điểm cần lưu ý của thuế Nhà thầu
 • Các dạng bài tập thuế Nhà thầu và thực hành bài tập
Buối 11+12+13+14: Bài tập trắc nghiệm, Thuế tài nguyên môi trường, phí, lệ phí, Thực hành về hóa đơn, Hướng dẫn kê khai thuế GTGT
Bài tập trắc nghiệm

 • Hướng dẫn giải bài tập trắc nghiệm: Luật quản lý thuế, thuế TNDN, TNCN, GTGT và Hóa đơn.
 • Lưu ý để bài tập trắc nghiệm đạt tối thiểu 80%.

Thuế tài nguyên môi trường, phí, lệ phí

 • Lý thuyết thuế Tài nguyên, Môi trường, Phí và Lệ phí
 • Bài tập trắc nghiệm

Thực hành về hóa đơn

 • Nguyên tắc xử lý các tình huống về hóa đơn
 • Xử lý các tình huống thực tế của hóa đơn chứng từ
 • Bài tập trắc nghiệm

Hướng dẫn kê khai thuế GTGT

 • Hướng dẫn kê khai thuế GTGT
 • Các dạng bài tập và thực hành thuế GTGT
Buối 15+16+17: Thực hành bài tập thuế GTGT, Thủ tục khai thuế TNCN, Bài tập thuế TNCN
Thực hành bài tập thuế GTGT

 • Các dạng bài tập và thực hành thuế GTGT (tiếp theo).
 • Một số lưu ý khi làm bài tập.

Thủ tục khai thuế TNCN

 • Hướng dẫn thủ tục khai thuế TNCN
 • Hướng dẫn các dạng bài tập thuế TNCN
 • Một số lưu ý khi làm bài tập

Bài tập thuế TNCN

 • Hướng dẫn giải các dạng bài tập thuế TNCN (tiếp theo).
Buối 18+19+20+21: Thủ tục khai thuế TNDN, Bài tập thuế TNDN, Làm bài thi thử đại lý thuế, Ôn tập và hệ thống kiến thức toàn khóa
Thủ tục khai thuế TNDN

 • Hướng dẫn thủ tục khai thuế TNDN.
 • Hướng dẫn giải các dạng bài tập thuế TNDN.
 • Một số lưu ý khi làm bài tập.

Bài tập thuế TNDN

 • Hướng dẫn giải bài tập thuế TNDN

Làm bài thi thử đại lý thuế

 • Làm bài thi thử Đại lý thuế.

Ôn tập và hệ thống kiến thức toàn khóa

 • Hệ thống lại kiến thức khóa học.
 • Một số lưu ý để vượt qua kỳ thi Đại lý thuế.
 • Giao lưu, chia sẻ và làm quen các học viên của khóa học.
Giảng viên Lớp Đại Lý Thuế

Bui Tan Hai

Bùi Tấn Hải Dịch vụ đào tạo-Tư vấn thuế MA,CPA, CPT

Ông Bùi Tấn Hải chịu trách nhiệm quản lý và điều hành chung các hoạt động tại AN TÂM, Phụ trách Đào tạo -Tư vấn Thuế tại AN TÂM. Trước khi tham gia AN TÂM. Ông Hải với hơn 12 năm kinh nghiệm Tư vấn thuế, Dịch vụ kế toán, Dịch vụ kiểm toán độc lập, Kiểm toán nội bộ, Tham gia nhiều kỳ thanh kiểm tra Quyết toán thuế trực tiếp với Cơ quan thuế, Giảng dạy các lớp kế toán trưởng, Kế toán chuyên nghiệp, các chuyên đề về thuế, Kế toán.

Kinh nghiệm thực tế
 • Chủ nhiệm Kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính ánh sang Á Châu (AFCC) nay là KSI từ 2003-2008
 • Phó phòng kiểm toán nội bộ, Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải từ 2008-2011
 • Trưởng bộ phận Tư vấn chính sách, Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải từ 2011-2012. Tham gia trực tiếp công tác Quyết toán thuế tại Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải và các Công ty con trong Tập đoàn.
 • Tham gia giảng dạy chuyên đề Kế toán-Thuế, dạy Kế toán trưởng tại các Trung tâm từ 2012 cho đến nay.
Trình độ chuyên môn
 • Thạc Sỹ kinh tế-Trường đại học Công nghệ Tp.Hồ Chí Minh
 • Kiểm toán viên Quốc gia, Bộ Tài chính, Việt Nam
 • Chứng chỉ hành nghề dịch vụ thủ tục về thuế, Bộ Tài chính, Việt Nam
 • Hội viên hội kiểm toán viên hành nghề (VACPA)
 • Hội viên của Hiệp hội tư vấn thuế Việt Nam

Nguyen Ba Duy

Nguyễn Bá Duy Dịch vụ đào tạo-Tư vấn thuế CPT

Ông Nguyễn Bá Duy chịu trách nhiệm về tư vấn thuế, đánh giá rủi ro về thuế và đào tạo chuyên sâu về khai báo, quyết toán thuế tại An Tâm. Trước khi tham gia An Tâm. Ông Duy với hơn 7 năm kinh nghiệm làm kiểm toán, tư vấn thuế, rà soát đánh giá rủi ro về Thuế cho các Công ty trong nước và nước ngoài.

Kinh nghiệm thực tế

 • Kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụTin học (AISC), 2007-2008
 • Trưởng phòng Dịch vụ kế toán thuế - Tư vấn, đánh giá rủi ro về thuế, Công ty TNHH Dịch vụ và Tư vấn thuế Tâm Điểm, 2008 - 2013

Trình độ chuyên môn

 • Chứng chỉ hành nghề dịch vụ thủ tục về thuế, Bộ Tài chính, Việt Nam
 • Cử nhân kinh tế, trường Đại học Tôn Đức Thắng, Tp.Hồ Chí Minh

 

 Lê Thị Thu Hiền CPT - Dịch vụ đào tạo - Tư vấn thuế Giảng viên trung tâm đào tạo kế toán An Tâm

Kinh nghiệm thực tiễn:
 • Công tác trong ngành kế toán, tư vấn thuế, đăng ký kinh doanh hơn 5 năm trong tất cả các lĩnh vực thương mại dịch vụ, xây dựng, sản xuất.
 • Hoàn thiện sổ sách , chứng từ theo đúng chuẩn mực KTVN
 • Gỡ rối sổ sách, tư vấn hoàn thiện bộ máy kế toán cho Doanh nghiệp.
 • Tham gia nhiều đợt quyết toán thuế, xử lý các tình huống khó trong nghề kế toán
Trình độ chuyên môn
 • Cử nhân kinh tế trường Đại học Công nghệ Sài Gòn.
 • Chứng chỉ đại lý thuế
 • Thành viên của hội tư vấn thuế Việt Nam
Một số hình ảnh lớp học Đại Lý Thuế
Hình ảnh lớp học tại An Tâm
Học phí & Ưu đãi Lớp Đại Lý Thuế
Học phí: 3.500.000đ
 • Ưu đãi khi đóng trước 10/09: Giảm 10% còn 3.150.000đ
 • Sinh viên hoặc nhóm 2 người trở lên giảm 5%
 • Lưu ý: Ưu đãi được cộng dồn nhưng không quá 30% và số lượng học viên được ưu đãi học phí trong mỗi lớp có hạn, bạn nên đăng ký sớm để được giảm học phí nhé.

HẸN GẶP BẠN TRONG KHÓA HỌC VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA CHÍNH BẠN!

cam ket

Chứng nhận tốt nghiệp
Lịch khai giảng Lớp Đại Lý Thuế

Khai giảng: 05/08/2016 vào Tối 2-4-6 lúc 18h15-21h

Đăng ký học Kế Toán

Trung Tâm Kế Toán Thuế An Tâm
Địa chỉ: 243/9/5 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10
Điện thoại: (08) 62909310 – (08) 62909311
0933.72.3000 – 0988.72.3000
Website: www.antam.edu.vn
Email: [email protected]
Hình ảnh cơ sở 243/9/5 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10