Công văn 845/TCT-CNTT

(V/v kế hoạch nâng cấp các ứng dụng đáp ứng Thông tư số 133/2016/TT-BTC)

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

#Nhắc_lại: TT 133 áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ đáp ứng giả định hoạt động không liên tục, hoạt động liên tục, doanh nghiệp siêu nhỏ.
#TCT sẽ nâng cấp và triển khai ứng dụng HTKK từ ngày 23/03/2018
#Ngày 13/03/2018 đã thông báo chuẩn định dạng tờ khai XML (cái này phục vụ cho các nhà cung cấp: như bên TVAN, phần mềm kế toán,…) túm lại cái này chả liên quan đến chị em nhà mình!
#TCT vẫn đang lên kế hoạch đồng bộ mọi người vẫn chờ nhé!

Nguồn: Đỗ Văn Công


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k