Ngày 04/10/2016 Chính Phủ ban hành Nghị định 139/2016/NĐ-CP chính thức bãi bỏ việc thu THUẾ MÔN BÀI và chuyển sang thu LỆ PHÍ MÔN BÀI có mức thuế môn bài thay đổi kể từ 01/01/2017 vậy các Doanh nghiệp nộp lệ phí môn bài cho năm 2017 cụ thể như thế nào? Bài viết này sẽ giúp cho các bạn biết các vấn đề về lệ phí môn bài như sau:

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

 • Căn cứ pháp lý
 • Đối tượng nộp lệ phí môn bài
 • Mức thu lệ phí môn bài
 • Thời gian nộp tờ khai lệ phí môn bài và thời gian nộp tiền
 • Hướng dẫn cách kê khai và nộp tờ khai lệ phí môn bài qua mạng
 • Hướng dẫn nộp tiền lệ phí môn bài bằng điện tử

A. Căn cứ pháp lý

 • Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 quy định về lệ phí môn bài.
 • Thông tư 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 hướng dẫn về lệ phí môn bài.

B. Đối tượng nộp lệ phí môn bài

Câu hỏi: Đối tượng nào phải nộp lệ phí môn bài?

Trả lời:

Người nộp lệ phí môn bài là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp quy định tại Điều 3 Nghị định 139/2016/NĐ-CP, bao gồm:

1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
2. Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã.
3. Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
4. Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.
5. Tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh.
6. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này (nếu có).
7. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

C. Mức thu lệ phí môn bài

Câu hỏi: Mức lệ phí môn bài phải nộp là bao nhiêu?

Trả lời: Theo khoản 1; 2 Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP và Thông tư 302/TT-BTC

a. Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:

1

b. Đối với cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:

2Lưu ý:

 • Người nộp thuế mới thành lập (căn cứ vào ngày ghi trên giấy đăng ký kinh doanh) trong thời gian 06 tháng đầu năm (tức là từ tháng 1 đến tháng 6) thì thực hiện kê khai, nộp mức lệ phí môn bài cả năm (nộp 100%)
 • Người nộp thuế mới thành lập (căn cứ vào ngày ghi trên giấy đăng ký kinh doanh) trong thời gian 06 tháng cuối năm (tức là từ ngày 1 tháng 7 trở đi) thì thực hiện kê khai, nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

Ví dụ: Công ty An Tâm thành lập ngày 12/08/2017 với mức vốn điều lệ trên giấy phép đăng ký kinh doanh là 1.5 tỷ đồng thuế môn tương ứng 2.000.000 đồng. Nhưng công ty An Tâm thành lập ngày 12/08/2017 ( từ ngày 01/07 trở đi) Mức thuế môn bài năm 2017 công ty An Tâm phải nộp là 50% x 2.000.000 = 1.000.000 đồng

D. Thời gian nộp tờ khai lệ phí môn bài và nộp tiền lệ phí môn bài

Câu hỏi: Thời hạn nộp tờ khai và nộp tiền lệ môn bài là khi nào?

Trả lời: Lệ phí môn bài là nộp theo năm. Mỗi năm chúng ta nộp 1 lần, cụ thể như sau:

Theo khoản 1 Điều 5 Nghị định 139/2016/NĐ-CP và Thông tư 302/2016/TT-BTC

Khai lệ phí môn bài được thực hiện như sau:

 • Trường hợp người nộp lệ phí mới ra hoạt động kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh. Thời hạn kê khai cũng chính là thời hạn nộp lệ phí môn bài, và hiện tại là chúng ta nộp lệ phí môn bài là nộp qua mạng. Chúng ta sẽ có 1 bài viết chuyên sâu về nộp thuế qua mạng bên dưới.
 • Trường hợp người nộp lệ phí mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động SXKD thì phải kê khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế.
 • Trường hợp người nộp lệ phí đang hoạt động kinh doanh có mức lệ phí môn bài phải nộp năm không có sự thay đổi so với năm trước thì người nộp lệ phí không phải nộp Tờ khai lệ phí môn bài, mà chỉ phải nộp tiền lệ phí môn bài, hạn nộp chậm nhất là ngày 30/1 hàng năm.

Ví dụ: Năm 2017 , Công ty kế toán thuế An Tâm có vốn điều lệ là 9 tỷ và mức lệ phí môn bài phải nộp là 2 triệu. Sang năm 2017 thì không cần lập tờ khai lệ phí môn bài mà vẫn lấy tiền đi nộp từ 1/1/2017 đến 30/01/2017 là 2 triệu

 • Trường hợp người nộp lệ phí có sự thay đổi các yếu tố liên quan đến căn cứ tính mức lệ phí môn bài (như thay đổi vốn điều lệ, vốn đầu tư…) làm thay đổi số lệ phí môn bài phải nộp của năm thì người nộp lệ phí phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài. Thời hạn khai lệ phí chậm nhất là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi. (Nộp tờ khai này là nộp tờ khai để nộp lệ phí môn bài cho năm tiếp theo)

Ví dụ: Năm 2017 , Công ty kế toán thuế An Tâm có vốn điều lệ là 9 tỷ và mức lệ phí môn bài phải nộp 2 triệu nhưng năm 2017 công ty có tăng vốn điều lệ lên 12 tỷ thì từ lúc thay đổi đến 31/12/2017 phải làm tờ khai lệ phí môn bài năm 2018. Sang năm 2018 thì không cần lập tờ khai lệ phí môn bài nữa mà lấy tiền để nộp lệ phí môn bài là 3 triệu đồng (từ 1/1/2018 đến 30/01/2018)

 • Hồ sơ khai lệ phí môn bài là Tờ khai lệ phí môn bài theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định này.
 • Người nộp lệ phí môn bài nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

E. Hướng dẫn cách kê khai và nộp tờ khai lệ phí môn bài qua mạng

Theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP thì Thuế môn bài sẽ được đổi tên thành Lệ phí môn bài và khi kê khai các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp sẽ sử dụng tờ khai lệ phí môn bài ban hành kèm theo phụ lục của nghị định này

• Mẫu Tờ khai Lệ phí môn bài mới nhất theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP như sau:

11

• Hướng dẫn kê khai tờ khai lệ phí môn bài qua mạng

Có 2 cách kê khai và nộp tờ khai lệ phí môn bài qua mạng

-Cách 1: Kê khai Tờ khai Lệ phí môn bài trên phần mềm HTKK rồi kết xuất ra file XML nộp qua mạng (Hiện tại phần mềm HTKK mới nhất 3.4.1 chưa cập nhật mẫu tờ khai lệ phí môn bài theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP và bậc thuế môn bài còn ở mức cũ, khi nào có bản cập nhật bên An Tâm sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện )

– Cách 2: Kê khai tờ khai lệ phí môn bài và nộp trực tiếp trên trang nhantokhai.gdt.gov.vn
(Hiện tại mẫu tờ khai lệ phí môn bài ở trên trang này Tổng cục thuế vẫn chưa cập nhật lại theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP)

Sau đây An Tâm sẽ hướng dẫn các bạn kê khai và nộp tờ khai lệ phí môn bài trực tuyến trên trang nhantokhai.gdt.gov.vn như sau:

Bước 1: Bấm đúp vào tượng Internet Explorer truy cập vào trang nhantokhai.gdt.gov.vn
=> Chọn mục Đăng nhập và điền thông tin trong mục đăng nhập như hình sau:

1

=> NhậpTên đăng nhập (Mã số thuế)Mật khẩu vào như hình bên dưới

1

+ Tên đăng nhập : nhập MST của doanh nghiệp
+ Mật khẩu: nhập mật khẩu đăng nhập vào tài khoản (do Tổng cục thuế cấp cho các bạn khi các bạn mua token)

1

+ Đối tượng: chọn Người nộp thuế

=> Nhấn chọn Đăng nhập -> hiện ra cửa sổ sau:

1

Bước 2: Đối với công ty mới thành lập phải thực hiện đăng ký các loại tờ khai trước khi các bạn lập tờ khai thuế. Với bài này thì các bạn đang thực hiện nộp thuế môn bài

+ Chọn TÀI KHOẢN

1

+Chọn Đăng ký thêm tờ khai

1

+ Sau đó màn hình hiển thị ra và chúng ta chọn 01/MBAI – Tờ khai thuế môn bài (Sau này khi thuế cập nhật tờ khai mới thì ta chọn tờ khai Lệ phí môn bài mới)

1

+ Chọn Tiếp tục => Màn hình hiện thông báo xác nhận thông tin

1

+ Bấm Chấp nhận (Nếu chọn sai tờ khai thì bấm Chọn lại quay trở lại màn hình đăng ký tờ khai để chọn tờ khai đúng). Tương tự đối với các tờ khai thuế khác cũng đăng ký giống tờ khai thuế môn bài.
+ Sau khi đăng ký xong, màn hình sẽ hiện lên danh sách những tờ khai đã đăng ký để nộp qua mạng

1

Bước 3: Sau khi đăng ký tờ khai thuế môn bài 01/MBAI kế toán tiến hành lập tờ khai thuế Môn bài trực tiếp trên trang điện tử: www.nhantokhai.gdt.gov.vn như sau:

+Chọn KÊ KHAI TRỰC TUYẾN => Màn hình hiện ra cửa sổ như sau:

1

+ Tờ khai: Bấm chọn 01/MBAI – Tờ khai thuế môn bài (Sau này khi thuế cập nhật tờ khai mới thì ta chọn tờ khai Lệ phí môn bài mới)
+ Cơ quan thuế: Chi cục thuế quản lý (mặc định không chọn)
+ Loại tờ khai: Bấm chọn Tờ khai chính thức
+ Kỳ kê khai: Nhập năm kê khai thuế môn bài
+ Bấm Tiếp tục => Màn hình hiện ra Mẫu tờ khai thuế môn bài để điền thông tin như sau:

11

+ Dựa vào vốn đăng ký trên giấy phép kinh doanh nhập vào ô Vốn đăng ký, mức thu nhập bình quân tháng + Enter => Tờ khai tự động chọn đúng bậc thuế,mức thuế môn bài tương ứng với vốn đăng ký vừa nhập, sau đó Ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật vào ô NGƯỜI KÝ. (Lưu ý: Từ năm 2017 mẫu tờ khai và bậc lệ phí môn bài thay đổi theo Nghị định 139/NĐ-CP hiện tại bên hệ thống chưa cập nhật lại tờ khai nên khi nào cập nhật An Tâm sẽ viết lại phần này cho các bạn dễ theo dõi)
+ Tiếp tục chọn Hoàn thành kê khai => Màn hình hiện ra tờ khai thuế Môn bài đã kê khai đầy đủ thông tin => Kế toán kiểm tra lại thông tin (Tờ khai dưới đây còn mẫu cũ cơ quan thuế chưa cập nhật mẫu mới)

1

+ Sau khi kiểm tra thông tin trên tờ khai đã đúng kế toán gắn thiết bị chữ ký số (token) vào máy tính để ký tờ khai => Sau khi gắn token tiếp tục chọn Ký và nộp tờ khai

1

+Sau đó màn hình hiện ra và bạn Nhập Mã Pin (Do Cty chữ ký số gửi cho bạn), và chọn nút chấp nhận

1

+Màn hình thông báo Đã ký thành công => chọn Gửi tờ khai => Khi gửi xong màn hình thông báo đã gửi tờ khai thành công.

1

Bước 4: Kế toán kiểm tra Mail đã đăng ký với thuế sẽ nhận được thông báo của Tổng cục thuế gửi là đã xác nhận hồ sơ khai thuế đã gửi qua mạng thành công.
Hình ảnh minh họa về thông báo thuế xác nhận”

1

Bước 5: Hoặc kế toán có thể kiểm tra xem là tờ khai đã nộp cho thuế thành công hay chưa? bằng cách vào Mục tra cứu=> Chọn Tờ khai cần tra cứu=> Sau đó chọn nút tra cứu=> Sẽ thấy kết quả là tờ khai của mình đã nộp hay chưa, xem hình bên dưới để thấy từng bước làm

1

Bước 6: Sau đó chúng ta vào mục tra cứu để tải file nộp thuế môn bài về và lưu vào máy để lưu hoặc lưu trên mạng cũng được. (tùy bạn).

1

F. Hướng dẫn nộp tiền lệ phí môn bài bằng điện tử.

Năm 2017: Lệ phí môn bài (thuế môn bài) đã có sự thay đổi theo NĐ 139/2016/NĐ-CP. (Mức tiền phải nộp và Mã NDKT đã thay đổi nên các bạn chú ý xem lại mình thuộc mức nào để nộp cho đúng)

Nộp tiền lệ phí môn bài điện tử đối với người nộp thuế đã mở Tài khoản ngân hàng và đã đăng ký Nộp Thuế Điện Tử thành côngvà đã có tài khoản đăng nhập nộp thuế điện tử.

Lưu ý : Máy các bạn phải cài java và cắm token vào máy

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống nộp thuế điện tử

Bước 1.1: NNT truy cập vào website: http://nopthue.gdt.gov.vn bằng trình duyệt Internet Explorer – > Nhấp Đăng nhập

Bước 1.2: NNT nhập tài khoản được cấp để truy cập vào hệ thống Nộp thuế điện tử .

2-1

 • Tên đăng nhập: là mã số thuế được cấp cho NNT. (Ví dụ: 0312581896)
 • Mật khẩu: được cung cấp ngay sau khi NNT được Ngân Hàng Thương Mại phê duyệt đăng kí NTDT (mật khẩu dành cho ứng dụng Nộp thuế điện tử)

Sau khi nhập đầy đủ thông tin, NNT nhấn vào nút “Đăng nhập” đăng nhập vào hệ thống Nộp thuế điện tử.

Bước 2: Lập giấy nộp tiền

Bước 2.1 Sau khi Đăng nhập -> Hệ thống sẽ hiển thị màn hình Lập giấy nộp tiền như hình bên dưới. Ta tiến hành lập giấy nộp tiền như sau:

34

-Doanh Nghiệp nhớ lập đúng ‘’Tiểu Mục’’ theo quy định. Nếu DN nộp sai Tiểu Mục thì CQT xem như DN chưa nộp và DN phải tự điều chỉnh theo quy định.

+ 2862: Lệ phí môn bài mức (bậc) 1
+ 2863: Lệ phí môn bài mức (bậc) 2
+ 2864: Lệ phí môn bài mức (bậc) 3

Hướng dẫn chi tiết nhập thông tin giấy nộp tiền như sau:

 • Phần thông tin người nộp thuế: Hệ thống tự động hiển thị
 • Đề nghị NH: danh sách ngân hàng mà NNT đăng ký, hệ thống yêu cầu NNT phải chọn một ngân hàng cụ thể. Ở đây An Tâm chọn NH đăng ký là NH TMCP Ngoại thương Việt Nam
 • Trích tài khoản số: danh sách tài khoản liên kết với Ngân hàng được chọn của NNT, hệ thống yêu cầu NNT phải chọn một tài khoản cụ thể. Ở đây An Tâm chọn số tài khoản trích nợ của ngân hàng trên 03071000418692
 • Tỉnh/TP: Tỉnh, Thành phố của Cơ quan thuế mà người nộp thuế trực thuộc (An Tâm chọn TP. Hồ Chí Minh)
 • Cơ quan quản lý thu: Chi cục thuế quản lý của người nộp thuế (An Tâm chọn Chi Cục thuế Quận 10)
 • Thông tin nơi phát sinh khoản thu: Căn cứ dựa trên địa bàn hành chính của cơ quan thu và cho phép NNT chọn lại đến Quận/Huyện, Phường/Xã
 • Quận/Huyện: Mặc định lấy theo địa bàn cơ quan thu là Chi Cục Thuế
 • Phường/Xã: không cho chọn
 • Chuyển cho KBNN: Mặc định lấy theo địa bàn hành chính CQT của NNT.
 • Ghi thu NSNN vào TK: Mặc định Nộp vào NSNN (TK7111),
 • Loại thuế : Ta nhấp chọn Thuế nội địa
 • Mã NDKT: NNT xác định thuộc mức nào thì gõ mã tương ứng 2862, 2863, 2864
 • Sau khi gõ mã NDKT thì cột Nội dung kinh tế sẽ hiện ra tương ứng An Tâm có vốn điều lệ 300tr dưới 10 tỷ nên thuộc bậc 2, An Tâm gõ 2863 nội dung kinh tế sẽ tự hiện ra Lệ phí môn bài mức (bậc) 2
 • Mã chương: tự động
 • Số tiền: Nhập số tiền tương ứng với mức thuế môn bài. Ở đây An Tâm nhập 2.000.000 vì bậc 2
 • Kỳ thuế: Nộp lệ phí môn bài năm 2017 nên ta gõ 01/2017
 • Ghi chú: Nhập Nộp lệ phí môn bài năm 2017

Bước 2.2: Nhấn nút “Hoàn thành”

– Sau khi nhập đầy đủ thông tin, NNT nhấn nút “Hoàn thành” để hoàn tất việc lập giấy nộp tiền.
– Hệ thống kiểm tra thông tin nhập vào:

• Nếu các thông tin kiểm tra không hợp lệ, hệ thống thông báo trực tiếp trên màn hình cho NNT lỗi để NNT thực hiện sửa lại.
• Nếu nội dung GNT vượt quá giới hạn 210 ký tự thì hệ thống cảnh báo
• Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống hiển thị màn hình “Chi tiết giấy nộp tiền”. như hình bên dưới

56

• NNT xem lại chi tiết giấy nộp tiền để kiểm tra lại thông tin đã chuẩn hay chưa.
– Nhấn “Sửa” để sửa lại thông tin.
Khi nhấn “Sửa” hệ thống tiến hành tải lại màn hình Lập giấy nộp tiền của chính giấy nộp tiền NNT đang muốn sửa lại thông tin.
– Nhấn “Xoá” để xoá giấy nộp tiền vừa lập.
– Nhấn “In” để in chi tiết GNT.

Bước 2.3: Nhấn nút “Ký và nộp”
Chú ý:
– Tài Khoản phải có đủ tiền để nộp nếu trong tài khoản không đủ thì ra ngân hàng nộp tiền vào Tài Khoản rồi về nhà nộp lại
-Trước khi ký ta cần cắm chữ ký số vào máy để thực hiện ký số
– Sau đó nhấn Ký và nộp chương trình hiện ra như hình bên dưới ta nhấn OK

7

– Hệ thống hiển thị cửa sổ yêu cầu nhập mã PIN

8

– Nhập mã PIN đúng và chọn nút ‘Chấp nhận’, hệ thống báo Ký điện tử thành công và gửi GNT tới Cơ quan thuế.


10

– Ký điện tử thành công chương trình sẽ gửi giấy nộp tiền đến ngân hàng và chờ xác nhận từ ngân hàng

11

Ngày hôm sau vào mục tra cứu nếu trạng thái Giấy Nộp Tiền mình lập ở dạng “Nộp thuế thành công” tức là đã gửi được tiền vào NSNN.

Bước 3: Cách Tra cứu giấy nộp tiền

– Cho phép NNT tra cứu danh sách các GNT đã được NNT lập trên hệ thống.

Bước 3.1: NNT chọn menu “Nộp thuế”, sau đó chọn tiếp menu “Tra cứu”, chọn tiếp “Tra cứu giấy nộp tiền”
– Hệ thống hiển thị màn hình Tra cứu giấy nộp tiền.

1

Bước 3.2: Nhập thông tin tra cứu giấy nộp tiền.

– Số chứng từ ngân hàng: số chứng từ do ngân hàng sinh ra.
– Ngày lập GNT từ ngày: ngày lập GNT, hệ thống tự động lấy ra ngày hiện tại, và không được phép để trống.
– Ngày lập GNT đến ngày.
– Ngân hàng: danh mục các ngân hàng.
– Ngày gửi GNT từ ngày
– Ngày gửi GNT đến ngày.
– Số tài khoản
– Ngày nộp thuế từ ngày
– Ngày nộp thuế đến ngày.
– Số giấy nộp tiền: số giấy nộp tiền do cơ quan thuế sinh nội bộ.
– Trạng thái: bao gồm các trạng thái của chứng từ
Ở đây ta chỉ cần điền ngày tra cứu Ngày lập giấy nộp tiền từ ngày … Đến ngày là được

Bước 3.3: Nhấn “Tra cứu”
– Hệ thống thực hiện truy vấn dữ liệu theo điều kiện tìm kiếm và hiển thị kết quả lên lưới dữ liệu ghi là Đã gửi GNT:

1

Sau khi ngân hàng nhận được và chuyển tiền vào kho bạc nhà nước thì khi tra cứu ta được kết quả Nộp thuế thành công như bên dưới -> Tải giấy nộp tiền về và lưu lại

1

Chúc các bạn học tốt, hy vọng bài viết này sẽ giúp cho các bạn tự tin khi kê khai lệ phí môn bài cho doanh nghiệp của mình

Công Ty Đào Tạo Và Dịch Vụ Kế Toán Thuế An Tâm
Địa chỉ: 243/9/5 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, Tp.HCM
Điện thoại: (08) 62909310 – (08) 62909311 – 0933.72.3000 – 0988.72.3000-0914540423
Website: www.antam.edu.vn – Email: [email protected]


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k