Căn cứ:
– Hợp đồng xây lắp giữa bên giao thầu và bên nhận thầu
– Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công & và thiết kế điều chỉnh bổ sung nếu có
– Các thông tư, nghị định văn bản hướng dẫn…..
– Các tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu liên quan…
– Hồ sơ thanh toán các giai đoạn

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Tập Hồ sơ hoàn công:
– Nhật ký thi công xây dựng công trình (đóng thành quyển riêng)
– Các quyết định có liên quan đến gói thầu…………..

  •  BB giao nhận hiện trường
  •  BB nghiệm thu lán trại, kho bãi..
  •  BB nghiệm thu máy móc
  • BB nghiệm thu vật liệu & thiết bị (kèm theo chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất)

– Các Biên bản nghiệm thu nội bộ của nhà thầu
– Các phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu
– Các Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng (CVXD)
– Các Biên bản lấy mẫu vật liệu ngoài hiện trường,
– BB lấy mẫu đất đắp tại mỏ (nếu có) và các kết quả thí nghiệm của đơn vị tư vấn chuyên nghành
– BB xác định cự ly vận chuyển thực tế (nếu có)
– BB thay đổi biện pháp thi công đo điều kiện thi công thực tế ngoài hiện trường (nếu có)
– BB báo cáo nhanh sự cố công trình (nếu có)

  •  Các biên bản sử lý kỹ thuật hiện trường
  •  Các biên bản xác nhận khối lượng phát sinh tăng giảm (âm dương)

– Các Biên bản nghiệm thu Hoàn thành giai đoạn thi công xây dựng (HTGDXL)
– Các phụ lục kiểm tra cao độ, độ bằng phẳng mặt,…với công trình San nền & công trình giao thông…………..
– Chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng
– Các biên bản xác nhận khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành (XNKLXDCBHT)
– BB nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa công trình vào sử dụng
– BB bàn giao công trình giữa các bên liên quan
(Các thứ tự sắp xếp BB theo từng hạng mục thi công công trình, thời gian phù hợp với thời gian đã ghi trong nhật ký công trình )

Tập Bản vẽ hoàn công
– Bản vẽ hoàn công có chữ ký, con dấu của nhà thầu, TVGS & cán bộ kỹ thuật B ký ghi rõ họ tên……………..

Mình gửi các bạn quan tâm tham khảo: Trình tự sắp xếp biên bản (chia ngày, tháng…) và Bảng tính giá trị quyết toán công trình……(đơn giá quyết toán phụ thuộc vào hình thức hợp đồng xây lắp)

Nguồn : GiaXayDung
Nguồn: Khiêm Nguyễn


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k