Kế toán lập báo cáo tài chính

2 Items

Báo cáo tài chính dưới góc nhìn của Warren Buffett

by Hải Bùi Tấn

Lướt Facebook thấy sách này hay nên Up lên cho mọi người tham khảo “BÁO CÁO TÀI CHÍNH DƯỚI GÓC NHÌN CỦA WARREN BUFFETT”. Nguồn: vietnambankers Các bạn download sách tại đây: Báo cáo tài chính dưới góc nhìn của Warren Buffett Nguồn: vietnambankers