Kế toán bán hàng

1 Item

Kế toán bán hàng và tiêu thụ sản phẩm

by Hải Bùi Tấn

Đây là Bộ sách tự học kế toán bằng hình ảnh, được viết dưới dạng cầm tay chỉ việc. Đây không phải là bộ sách bình thường mà đây là 1 công thức giúp cho các bạn chưa biết gì về kế toán có thể làm được kế toán. Bộ sách này không dành cho […]