Tin tức văn bản pháp luật

1120 of 53 items

Thông tư 173/2016/TT-BTC sửa đổi thông tư 219 và Thông tư 26 về chứng từ thanh toán qua ngân hàng (Hiệu lực 15/12/2016). KHÔNG CẦN THÔNG BÁO TÀI KHOẢN VỚI CƠ QUAN THUẾ THÌ VẪN ĐƯỢC KHẤU TRỪ VAT ĐẦU VÀO

by Hải Bùi Tấn

BỎ ĐIỀU KIỆN “(tài khoản của bên mua và tài khoản của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế) Ngày 28/10/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 173/2016/TT-BTC sửa đổi thông tư 219 và Thông tư 26 về chứng từ thanh toán qua ngân hàng.  […]

Thông tư số 84/2016/TT-BTC về thủ tục thu nộp NSNN đối với các khoản thuế và thu nội địa

by Hải Bùi Tấn

Ngày 17/06/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 84/2016/TT-BTC hướng dẫn hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa. Câu hỏi: Có mấy cách gọi là nộp thuế điện tử? Trả lời: Theo tinh thần của thông tư 84/2016 có hiệu […]

Hướng dẫn thay đổi xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn theo nghị định 49 (Hiệu lực 1/8/2016)

by Hải Bùi Tấn

Câu hỏi: Có những thay đổi gì về xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn theo Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 05 năm 2016? Trả lời: Ngày 27/05/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi […]

Mức trần đóng BHXH từ 1/5/2016 tăng lên 24,2 triệu đồng

by Hải Bùi Tấn

Thông báo số 1388/TB-BHXH ngày 30/5/2016 của Bảo hiểm xã hội TP. HCM về việc điều chỉnh mức lương cơ sở (1 trang) Kể từ ngày 1/5/2016, Nghị định số 47/2016/NĐ-CP đã điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 1.150.000 đồng lên 1.210.000 đồng/tháng Theo đó, kể từ tháng 5/2016, các đối tượng là […]