Mẫu tờ khai thuế

1 Item

Lệ phí môn bài, hướng dẫn kê khai và nộp tiền lệ phí môn bài bằng điện tử (Mới theo TT302/2016 có hiệu lực 1/1/2017)

by Hải Bùi Tấn

Ngày 04/10/2016 Chính Phủ ban hành Nghị định 139/2016/NĐ-CP chính thức bãi bỏ việc thu THUẾ MÔN BÀI và chuyển sang thu LỆ PHÍ MÔN BÀI có mức thuế môn bài thay đổi kể từ 01/01/2017 vậy các Doanh nghiệp nộp lệ phí môn bài cho năm 2017 cụ thể như thế nào? Bài viết […]