Mẫu chứng từ kế toán vốn bằng tiền

1 Item

Mẫu giấy ủy quyền

by Hải Bùi Tấn

Khi người đại diện theo pháp luật không ký vào hóa đơn cũng như là hợp đồng kinh tế mà muốn ủy quyền cho cấp dưới ký những vấn đề trên thì phải làm Giấy ủy quyền, Gửi các bạn mẫu giấy ủy quyền để các bạn tham khảo. Download Mẫu giấy ủy quyền:Mau giay […]