Mẫu đơn xin việc

1 Item

TT39/2014 “Về hóa đơn thay thế TT64 và TT153”

by Hải Bùi Tấn

Thông tư 39/2014/TT-BTC, ngày 31/3/2014. Hiệu lực thi hành ngày 1/6/2014 thay thế TT153 và TT64. Có một số điểm mới đáng lưu ý như sau: 1.Gạch chéo Trường hợp hoá đơn tự in hoặc hoá đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hoá đơn thì không phải gạch […]