Kế toán với sinh viên

110 of 17 items

KẾ TOÁN LÀ GÌ? CÔNG VIỆC CUỐI CÙNG CỦA 1 NGƯỜI LÀM KẾ TOÁN LÀ GÌ? QUY TRÌNH CỦA 1 NGƯỜI LÀM KẾ TOÁN GỒM NHỮNG BƯỚC NÀO??

by Hải Bùi Tấn

Câu hỏi 1: Kế toán là gì? Công việc cuối cùng của 1 người làm kế toán là gì? Trả lời 1: Đầu tiên các bạn cần tìm hiểu câu chuyện sau: Ví dụ bạn là Công ty Thành Công kinh doanh Thương mại mặt hàng (Gỗ, Sơn, Keo, Đinh) thì các bạn cần quản lý […]

Kế toán viên từng phần hành thì phải bắt đầu từ đâu để làm tốt nhiệm vụ được giao?

by Hải Bùi Tấn

✔️ CÂU HỎI: KHI CÁC BẠN ĐƯỢC TUYỂN VÀO VỊ TRÍ KẾ TOÁN VIÊN TỪNG PHẦN HÀNH (KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG, KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO, KẾ TOÁN THANH TOÁN…..), nhưng bạn không biết bắt đầu từ đâu, tìm hiểu như thế nào ĐỂ LÀM TỐT CÔNG VIỆC ĐƯỢC GIAO? (Rất cần thiết cho những […]

Câu hỏi trắc nghiệm kế toán tiền lương

by Kế Toán An Tâm

Câu 1: Các hình thức trả lương cho người lao động: A. Tiền lương theo thời gian B. Tiền lương tính theo sản phẩm C. Tiền lương theo công trình D. A, B đúng Câu 2: Đối tượng nộp thuế TNCN từ tiền lương, tiền công: A. Cá nhân cư trú B. Cá nhân không […]

Câu hỏi trắc nghiệm kế toán hàng tồn kho

by Hải Bùi Tấn

Câu 1: Hàng tồn kho của doanh nghiệp bao gồm? A. Nguyên vật liệu và công cụ tồn kho B. Thành phẩm, hàng hóa tồn kho C. Hàng mua đang đi đường, hàng hóa gửi bán, hàng đang gửi gia công D. Tất cả đều đúng Câu 2: Giá trị hàng tồn kho được khi […]

Câu hỏi trắc nghiệm kế toán vốn bằng tiền

by Hải Bùi Tấn

Câu 1: Vốn bằng tiền của doanh nghiệp gồm: A. Tiền mặt tại quỹ B. Tiền gửi ngân hàng C. Tiền đang chuyển D. Tất cả đều đúng Câu 2: Chứng từ nào sau đây không sử dụng để hạch toán tiền mặt tại quỹ? A. Phiếu thu B. Giấy báo có C. Phiếu chi […]

Bài tập trắc nghiệm nguyên lý kế toán

by Hải Bùi Tấn

Câu 1: Đối tượng của kế toán là gì? A. Tình hình thu chi tiền mặt trong doanh nghiệp B. Sự vận động của tài sản, nguồn vốn C. Tài sản, nguồn vốn hình thành tài sản và sự vận động của chúng D. Tình hình kinh doanh lãi, lỗ của doanh nghiệp Câu 2: […]