Xử phạt vi phạm thuế

4 Items

Thông tư 176/2016/TT-BTC – xử phạt vi phạm về hóa đơn, Sửa đổi bổ sung thông tư số 10/2014/TT-BTC (Hiệu lực ngày 15/12/2016)

by Hải Bùi Tấn

Ngày 31/10/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 176/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/12/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn Theo đó, đáng chú ý là sẽ bãi bỏ mức phạt 10.000.000 đồng đến 20.000.000 […]

Tiền phạt chậm nộp thuế từ 1/7/2016 sẽ tính là 0.03%/ngày

by Hải Bùi Tấn

Theo như CV10315/BTC-TCT ngày 25/07/2016 về việc thực hiện Luật số 106/2016/QH13 như sau: Đối với các khoản tiền thuế phát sinh trước 1/7/2016 mà người nộp thuế chưa nộp, kể cả khoản tiền nợ thuế được truy thu mà đến 1/7/2016 chưa nộp thì sẽ tính chậm nộp là 0.03%/ngày kề từ ngày 1/7/2016. […]