Xử lý hóa đơn chứng từ

1120 of 41 items

Hóa đơn đầu vào bị hỏng (Mất chữ, mờ không thấy)

by Hải Bùi Tấn

Câu hỏi: Công ty có hóa đơn đầu vào bị hỏng như mất chữ, mờ không thấy thì trong trường hợp này xử lý như thế nào? Trả lời: Công văn số 6507/CT-TTHT ngày 12/8/2014 của Cục Thuế TP. HCM về hóa đơn Căn cứ Điều 24 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài […]

Hàng xuất ra nước ngoài và xuất tại chỗ đều sử dụng hóa đơn thương mại. Hàng hóa xuất vào khu chế xuất thì sử dụng hóa đơn tài chính (Hóa đơn GTGT và Hóa đơn bán hàng)

by Hải Bùi Tấn

Câu hỏi: Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài và xuất khẩu tại chỗ thì sử dụng hóa đơn nào và hàng hóa xuất vào trong khu chế xuất thì sử dụng hóa đơn nào? Trả lời: Theo như Công văn số 11910/TCHQ-GSQL ngày 1/10/2014 của Tổng cục Hải quan về việc sử dụng hóa […]