Xử lý hóa đơn chứng từ

110 of 41 items

TT37 sửa đổi bổ sung về hóa đơn của TT26 và TT39 (Hiệu lực 12/06/2017)

by Hải Bùi Tấn

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA TT37 SO VỚI TT39 VÀ TT26 NHƯ SAU: Điểm 1: Sửa đổi gạch đầu dòng cuối điểm b Khoản 1 Điều 6  về VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐẶT IN VÀ TỰ IN =>TRƯỚC ĐÂY 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hóa đon đặt in và tự in Sửa đổi […]

Kê khai hóa đơn GTGT đầu vào chưa thông báo phát hành HOẶC hoá đơn đã thông báo phát hành nhưngchưa đến thời hạn sử dụng thì bên mua có được kê khai khấu trừ thuế GTGT và có được tính vào chi phí hợp lý???

by Hải Bùi Tấn

Câu hỏi: Kê khai hóa đơn đầu vào mà bên bán chưa làm thông báo phát hành hoá đơn HOẶC bên bán đã thông báo phát hành hoá đơn nhưng hoá đơn đó chưa đến ngày được phép sử dụng thì bên mua có được khấu trừ và có được tính vào chi phí hợp lý […]

Cách viết hóa đơn giá trị gia tăng

by Kế Toán An Tâm

Viết hóa đơn tuy không khó nhưng đòi hỏi kế toán phải cẩn thận, chữ viết rõ ràng, khi viết hóa đơn nên tập trung, nếu kế toán thường hay viết sai hóa đơn dẫn đến việc hủy hóa đơn sẽ bị SẾP đánh giá trình độ của mình. Vậy để viết hóa đơn không […]

Chi phí lãi vay mà công ty vay của tổ chức không phải tổ chức tín dụng thì tổ chức đó có phải xuất hóa đơn???

by Hải Bùi Tấn

Câu hỏi: Chi phí lãi vay mà công ty vay của tổ chức không phải tổ chức tín dụng thì tổ chức cho vay có phải xuất hóa đơn khoản chi phí lãi vay? Trả lời Theo như CV 4503/TCT-DNL ngày 30/10/2015 của Tổng cục thuế trả lời cho Cục thuế tỉnh Hà Tỉnh về vấn […]