Thuế TNDN

1120 of 74 items

Thuê tài sản của hộ gia đình,cá nhân không cần phải có hoá đơn (cho dù doanh thu cho thuê lớn hơn hay nhỏ hơn 100 triệu/năm)

by Hải Bùi Tấn

Câu hỏi: Doanh nghiệp thuê tài sản (thuê xe ô tô hoặc thuê nhà…) của hộ gia đình hoặc cá nhân mà doanh thu từ cho thuê tài sản này lớn hơn hay nhỏ hơn hoặc bằng 100 triệu/năm thì có cần phải yêu cầu bên cho thuê cung cấp hoá đơn??? Trả lời: Theo […]

Hướng dẫn chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp

by Hải Bùi Tấn

Câu hỏi: Trước khi thành lập doanh nghiệp, các sáng lập viên có uỷ quyền cho tổ chức và cá nhân chi hộ để thực hiện một số khoản chi phí có liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp và một số khoản chi phí này mang tên tổ chức cá nhân uỷ quyền này […]

Một số lưu ý khi thực hiện quyết toán thuế năm 2015

by Hải Bùi Tấn

Một số lưu ý khi thực hiện quyết toán thuế năm 2015 1. Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN. 2. Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN 3. Xây dựng kế hoạch thanh kiểm tra 4. Cưỡng chế thuế. Nguồn : Cục Thuế Hà Nội; Hoa Nguyen. http://www.mediafire.com/download/ajobcghjbx6wl65/N%E1%BB%99i%2Bdung%2Bh%C6%B0%E1%BB%9Bng%2Bd%E1%BA%ABn%2BQTT%2B2015-1.rar

Cách quyết toán chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối năm của tài khoản có gốc ngoại tệ 131;1112;1122;331

by Hải Bùi Tấn

Câu hỏi: Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối năm của những tài khoản có gốc ngoại tệ như 1112;1122;131;331 thì sẽ xử lý như thế nào khi quyết toán thuế TNDN của năm hiện hành cũng như những năm tiếp theo? Trả lời: Vấn đề về này các bạn có thể xem tại điểm […]

Nộp thuế bằng Internet banking hoặc Mobile Banking, ATM cũng được xem là nộp thuế bằng điện tử.

by Hải Bùi Tấn

Câu hỏi: Công ty nộp thuế bằng Intenet Banking hoặc Moble Banking, ATM thì có được xem là nộp thuế bằng điện tử? Trả lời: Theo như Khoản 2 Điều 24 của TT110/2015/TT-BTC ngày  28/07/2015 hướng dẫn về hình thức nộp thuế điện tử Điều 24. Hình thức nộp thuế điện tử Người nộp thuế […]

Hợp đồng thuê nhà không cần công chứng

by Hải Bùi Tấn

Câu hỏi: Hợp đồng thuê nhà có cần công chứng? Trả lời: KHÔNG BẮT BUỘC CÔNG CHỨNG (Trừ trường hợp các bên có nhu cầu) Theo như CV 4528/TCT-PC ngày 2/11/2015 của Tổng Cục Thuế, các bạn xem trích đoạn trong CV Nguồn: Bác Thương Dân

Văn bản hợp nhất số 18, cập nhật mẫu biểu mới nhất về thuế mà trước đây nằm rải rác tại các thông tư

by Hải Bùi Tấn

Hiện nay, có rất nhiều mẫu biểu được ban hành trong rất nhiều thông tư, các bạn cũng không rõ mẫu biểu nào còn hiệu lực và mẫu biểu nào hết hiệu lực. Vừa qua Bộ tài chính đã ban hành thông tư để hợp nhất tất cả các mẫu biểu của các thông tư […]

Văn bản hợp nhất các Thông tư về thuế

by Hải Bùi Tấn

Kế toán An Tâm gửi các bạn các văn bản hợp nhất các Thông tư về thuế để ta có thể dễ dàng tham khảo và tra cứu. File bao gồm: 1. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC thuế TNCN 2. Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC thuế GTGT 3. Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTC Hóa đơn […]