Thuế TNCN

1120 of 30 items

Tổng hợp các vấn đề về thuế TNCN theo luật hiện hành.

Đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc sau thời điểm phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng thì khi quyết toán thuế TNCN năm 2015 có được tính giảm trừ gia cảnh từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng

by Hải Bùi Tấn

Câu hỏi: Nếu đăng ký giảm trừ gia cảnh theo mẫu 02/ĐK-NPT-TNCN ban hành kèm theo số 92 /2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 sau thời điểm phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng  hoặc chưa đăng ký người phụ thuộc thì thủ tục như thế nào để khi quyết toán thuế TNCN năm 2015 vẫn được tính giảm […]

Thuế TNCN và GTGT của trường hợp cá nhân cho thuê nhà có doanh thu trong năm dương lịch từ 100 triệu trở xuống và trên 100 triệu???

by Hải Bùi Tấn

THUẾ TNCN VÀ GTGT CỦA CÁ NHÂN CHO THUÊ NHÀ CÓ DOANH THU TRONG NĂM DƯƠNG LỊCH TRÊN 100 TRIỆU/NĂM VÀ TỪ 100 TRIỆU/NĂM TRỞ XUỐNG Câu hỏi 1: Công ty thuê nhà của cá nhân mà có thu nhập từ 100 triệu /năm trở xuống trong 1 năm dương lịch thì cá nhân cho […]

Hướng dẫn đăng ký Mã số thuế TNCN online

by Hải Bùi Tấn

Hướng dẫn đăng ký Mã số thuế TNCN online Đến thời điểm hiện tại vẫn còn rất nhiều tổ chức chi trả thu nhập chưa biết hoặc chưa nắm được cách đăng ký mã số thuế TNCN qua mạng. Qua bài viết này, Trung Tâm An Tâm sẽ hướng dẫn các đơn vị sử dụng […]