Thuế TNCN

110 of 30 items

Tổng hợp các vấn đề về thuế TNCN theo luật hiện hành.

Thủ tục hủy chứng từ khấu trừ thuế TNCN

by Hải Bùi Tấn

Câu hỏi: Công ty đã mua chứng từ khấu trừ thuế TNCN của Cơ quan thuế quản lý, khi không có nhu cầu sử dụng nữa thì làm thủ tục hủy như thế nào? Trả lời: Khi Doanh nghiệp không có nhu cầu sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN nữa thì ta làm […]

Hướng dẫn đăng ký MST TNCN từ 20/05/2016

by Hải Bùi Tấn

Câu hỏi: Kể từ ngày 20/05/2016 muốn đăng ký mã số thuế cá nhân thì phải đăng ký như thế nào? Trả lời: Công văn số 2076/TCT-TNCN ngày 16 tháng 05 năm 2016 của tổng cục thuế hướng dẫn việc cấp MST cho người lao động thông qua tổ chức khấu trừ thuế Tổng cục Thuế đã […]

Hướng dẫn thủ tục nộp thuế TNCN, GTGT thuê nhà thay cho chủ nhà để chi phí thuê nhà được đưa vào chi phí hợp lý tính thuế TNDN

by Hải Bùi Tấn

Câu hỏi: Công ty đi thuê nhà của cá nhân làm văn phòng, thì chi phí thuê nhà có được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN không? Và nếu có thì cần làm bộ hồ sơ gì để chi phí này được đưa vào chi phí được trừ? Trả lời: Theo […]

Cá nhân được quyền có 2 mã số thuế TNCN???

by Hải Bùi Tấn

Câu hỏi: Cá nhân đã được cấp mã số thuế TNCN trên chứng minh nhân dân cũ. Nhưng bây giờ cá nhân này được cấp chứng minh nhân dân mới thì có được cấp mã số thuế TNCN mới hay cá nhân này sử dụng đúng Mã số thuế TNCN cũ để kê khai thuế? […]