Kế toán thanh toán

5 Items

Những bài viết hữu ích cho công việc kế toán thanh toán. Khi viết hóa đơn GTGT, hóa đơn xuất khẩu cần những gì.

KHI CÁC BẠN ĐƯỢC TUYỂN VÀO VỊ TRÍ KẾ TOÁN THANH TOÁN BẠN CẦN LÀM NHỮNG GÌ?

by Kế Toán An Tâm

❓❓CÂU HỎI:KHI CÁC BẠN ĐƯỢC TUYỂN VÀO VỊ TRÍ KẾ TOÁN VIÊN TỪNG PHẦN HÀNH (KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG, KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO, KẾ TOÁN THANH TOÁN…..), nhưng bạn không biết bắt đầu tư đầu, tìm hiểu như thế nào ĐỂ LÀM TỐT CÔNG VIỆC ĐƯỢC GIAO ❓❓ (Rất cần thiết cho những bạn đang […]

BẢO LÃNH NGÂN HÀNG LÀ GÌ?

by Hải Bùi Tấn

Chào các bạn, Thời gian qua, rất nhiều thành viên yêu cầu cung cấp các kiến thức cơ bản về Nghiệp vụ Ngân hàng, đặc biệt các nghiệp vụ của Chuyên viên Quan hệ Khách hàng. Với mong muốn cung cấp và chia sẻ các thông tin mang tính chất CƠ BẢN, ĐƠN GIẢN, DỄ […]

Kế toán viên từng phần hành thì phải bắt đầu từ đâu để làm tốt nhiệm vụ được giao?

by Hải Bùi Tấn

✔️ CÂU HỎI: KHI CÁC BẠN ĐƯỢC TUYỂN VÀO VỊ TRÍ KẾ TOÁN VIÊN TỪNG PHẦN HÀNH (KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG, KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO, KẾ TOÁN THANH TOÁN…..), nhưng bạn không biết bắt đầu từ đâu, tìm hiểu như thế nào ĐỂ LÀM TỐT CÔNG VIỆC ĐƯỢC GIAO? (Rất cần thiết cho những […]

Cách viết hóa đơn GTGT và Viết hóa đơn Xuất khẩu

by Hải Bùi Tấn

Gửi các bạn các, GỬI CÁC BẠN CÁCH VIẾT HÓA ĐƠN GTGT TRONG NƯỚC VÀ CÁCH VIẾT HÓA ĐƠN XUẤT KHẨU Viết hóa đơn tài chính: tuy ko khó nhưng đòi hỏi kế toán phải cẩn thận, chữ viết rõ ràng, khi viết hóa đơn nên tập trung, nếu kế toán thường hay viết sai […]