Kê khai thuế trên HTKK

1113 of 13 items

Tổng hợp các bài viết hữu ích về kê khai thuế trên HTKK. Để tải phần mềm HTKK mới nhất mời bạn click vào đây

HTKK 3.2.1 (Nâng cấp phiên bản 3.2.0)

by Hải Bùi Tấn

Download HTKK 3.2.1 phiên bản nâng cấp HTKK3.2.0 tại đây:HTKK_v3.2.1 NỘI DUNG CỦA HTTK3.2.1 BỔ SUNG HTKK3.2.0 NHƯ SAU: Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.2.1 TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO Phát hành phần mềm Hỗ trợ kê khai tờ khai mã […]

HTKK 3.2.0 Ngày 22/1/2014 (Dùng kê khai theo biểu mẫu TT156)

by Hải Bùi Tấn

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO Về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.2.0 và phần mềm hỗ trợ Quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) phiên bản 3.1.0 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính và quyết toán thuế TNCN […]