Các tình huống thuế và kế toán

110 of 11 items

Tổng hợp các bài viết về thuế và kế toán giúp gỡ rối, tránh những sai lầm không đáng có.

Hướng dẫn thay đổi xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn theo nghị định 49 (Hiệu lực 1/8/2016)

by Hải Bùi Tấn

Câu hỏi: Có những thay đổi gì về xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn theo Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 05 năm 2016? Trả lời: Ngày 27/05/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi […]

Ví dụ cụ thể về áp dụng chênh lệch tạm thời được khấu trừ trong Việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

by Hải Bùi Tấn

Đây là bài viết trong loat bài viết của Khóa học Thực hành khai báo thuế; Khóa học Lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế; Khóa học kế toán tổng hợp thực hành; Khóa học thực hành thực tế do thầy Bùi Tấn Hải trực tiếp giảng dạy. Ví dụ: Công ty ABC […]