Phần mềm HTKK – Những lỗi thường gặp

7 Items

Phần mềm HTKK 3.4.1 thay thế phần mềm HTKK 3.4.0

by Hải Bùi Tấn

Tổng cục thuế Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.4.1 ngày 11/11/2016 Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.4.1, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.3.1, ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ […]

HTKK 3.2.3 – Download Phần mềm HTKK 3.2.3

by admin

Về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.2.3, và ứng dụng khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.3.3 hỗ trợ Người nộp thuế kê khai các mẫu biểu biên lai phí, lệ phí theo Thông tư 153/2012/TT-BTC ngày 17/09/2012. Để hỗ trợ Người nộp […]

HTKK 3.2.1 (Nâng cấp phiên bản 3.2.0)

by Hải Bùi Tấn

Download HTKK 3.2.1 phiên bản nâng cấp HTKK3.2.0 tại đây:HTKK_v3.2.1 NỘI DUNG CỦA HTTK3.2.1 BỔ SUNG HTKK3.2.0 NHƯ SAU: Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.2.1 TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO Phát hành phần mềm Hỗ trợ kê khai tờ khai mã […]

HTKK 3.2.0 Ngày 22/1/2014 (Dùng kê khai theo biểu mẫu TT156)

by Hải Bùi Tấn

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO Về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.2.0 và phần mềm hỗ trợ Quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) phiên bản 3.1.0 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính và quyết toán thuế TNCN […]

HTKK 3.2.0 ngày 22/1/2014 thay thế HTKK 3.1.7 (Áp dụng từ 1/1/2014)

by Hải Bùi Tấn

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO (Download HTKK_v3.2.0) Về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.2.0 và phần mềm hỗ trợ Quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) phiên bản 3.1.0 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính và quyết toán thuế […]