Dành cho các bạn hôm trước không đi nghe trên Cục thuế Hà Nội.
# Có bài giảng về QT thuế TNCN nhưng lỗi em không tải về được#
Các bạn tải bài giảng tại:
https://drive.google.com/file/d/1i3igOUlPiwrXpLBRvfUpYYpqhmeZy4H3/view?usp=sharing

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

 


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k