Các bạn làm kế toán lưu về và cập nhật thêm các chính sách thuế mới, lưu ý về hóa đơn chứng từ và hướng dẫn về quyết toán thuế TNDN và TNCN 2017 nhé

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Link tải tài liệu:
https://drive.google.com/drive/folders/15viBTWwr4bK4irVwqd9C0nTWHd6H0rcx?usp=sharing


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k