Đăng bởi Nguyễn Tài

7 Items

Lịch khai giảng lớp thực hành khai báo thuế

by Nguyễn Tài
0806/2018THỰC HÀNH KHAI BÁO THUẾSáng (8h30-12h00): 2-4-6 hoặc 3-5Tối (18h30-21h00): 2-4-6 hoặc 3-5Cả ngày (8h00-16h30): Chủ nhật2006/2018THỰC HÀNH KHAI BÁO THUẾSáng (8h30-12h00): 2-4-6 hoặc 3-5Tối (18h30-21h00): 2-4-6 hoặc 3-5Cả ngày (8h00-16h30): Chủ nhật

Lịch khai giảng khoá lập BCTC và quyết toán thuế

by Nguyễn Tài
0806/2018Lập báo cáo tài chính & Quyết toán thuếSáng (8h30-12h00): 2-4-6 hoặc 3-5Tối (18h30-21h00): 2-4-6 hoặc 3-5Cả ngày (8h00-16h30): Chủ nhật2006/2018Lập báo cáo tài chính & Quyết toán thuếSáng (8h30-12h00): 2-4-6 hoặc 3-5Tối (18h30-21h00): 2-4-6 hoặc 3-5Cả ngày (8h00-16h30): Chủ nhật

Lịch khai giảng khoá kế toán tổng hợp

by Nguyễn Tài
2105/2018Kế toán tổng hợp thực hànhSáng (8h30-12h00): 2-4-6 hoặc 3-5Tối (18h30-21h00): 2-4-6 hoặc 3-5Cả ngày (8h00-16h30): Chủ nhật0406/2018Kế toán tổng hợp thực hànhSáng (8h30-12h00): 2-4-6 hoặc 3-5Tối (18h30-21h00): 2-4-6 hoặc 3-5Cả ngày (8h00-16h30): Chủ nhật

Lịch khai giảng khoá kế toán thực hành

by Nguyễn Tài
0806/2018KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾSáng (8h30-12h00): 2-4-6 hoặc 3-5Tối (18h30-21h00): 2-4-6 hoặc 3-5Cả ngày (8h00-16h30): Chủ nhật2006/2018KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾSáng (8h30-12h00): 2-4-6 hoặc 3-5Tối (18h30-21h00): 2-4-6 hoặc 3-5Cả ngày (8h00-16h30): Chủ nhật

Lịch khai giảng lớp kế toán sơ cấp

by Nguyễn Tài
2105/2018Kế Toán Sơ CấpSáng (8h30-12h00): 2-4-6 hoặc 3-5Tối (18h30-21h00): 2-4-6 hoặc 3-5Cả ngày (8h00-16h30): Chủ nhật0406/2018Kế Toán Sơ CấpSáng (8h30-12h00): 2-4-6 hoặc 3-5Tối (18h30-21h00): 2-4-6 hoặc 3-5Cả ngày (8h00-16h30): Chủ nhật