20 website của cơ quan nhà nước mà kế toán cần phải biết:
01 – Trang web của Tổng cục Thuế : http://www.gdt.gov.vn/wps/portal
02 – Trang tra cứu thông tin người nộp thuế: http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp, https://dangkykinhdoanh.gov.vn/
03 – Trang tra cứu thông tin về hóa đơn: http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/main.html
04 – Nộp hồ sơ kê khai thuế qua mạng: http://nhantokhai.gdt.gov.vn
05 – Nộp thuế điện tử: https://nopthue.gdt.gov.vn.
06 – Tra cứu thông tin của hộ,cá nhân kinh doanh: http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hct
07 – Tra cứu mã số thuế TNCN: http://canhan.gdt.gov.vn.
08 – Doanh nghiệp: gửi tờ khai Quyết toán thuế TNCN, đăng ký cấp mã số thuế người phụ thuộc: http://nhantokhai.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt/home_public.jsp, http://thuedientu.gdt.gov.vn
09 – Cá nhân và Tổ chức chưa sử dụng chữ ký số gửi tờ khai Quyết toán thuế, đăng ký người phụ thuộc: http://thuedientu.gdt.gov.vn
10 – Gửi tờ khai cấp mã số thuế qua cơ quan chi trả (Mẫu 01-TNCN): tncnonline.com.vn
11 – Tra cứu diễn biến nộp thuế của tờ khai hải quan: http://hoidapthutuchaiquan.vn/tra-cuu/tra-cuu-dien-bien-nop-thue
12 – Tra cứu thông tin nợ thuế: https://www.customs.gov.vn
13 – Tra cứu CSDL Danh mục – Biểu thuế – Phân loại – HS: https://www.customs.gov.vn/SitePages/Tariff.aspx
14 – Quyết định cưỡng chế hóa đơn: http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1
15 – Danh sách doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế: http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/dnrrvt
16 – Tra cứu mã số BHXH: https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-ho-gia-dinh.aspx
17 – Tra cứu cơ quan bảo hiểm: https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-co-quan-bao-hiem.aspx
18 – Tra cứu quá trình tham gia BHXH: https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-dong-bao-hiem.aspx
19 – Tra cứu giá trị sử dụng thẻ BHYT: https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/pages/tra-cuu-thoi-han-su-dung-the-bhyt.aspx

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

20 – Tra cứu biểu thuế XNK: https://www.customs.gov.vn/SitePages/Tariff.aspx

Nguồn: Sưu tầm


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k