ĐÂY LÀ NỘI DUNG TRẢ LỜI CỦA CỤC THUẾ TP.HCM TRẢ LỜI VỀ VẤN ĐỀ THUẾ SUẤT THUẾ TNDN NĂM 2014 VÀ 2015 MÀ MÌNH DÃ HỎI THÔNG QUA CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ:www.doithoaidn.hochiminhcity.gov.vn/

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Nội dung câu hỏi:
Kính gửi: Cục thuế Tp.HCM
Công ty tôi năm 2013 được áp dụng thuế suất thuế TNDN là 20% do Tổng doanh thu của năm 2012 là từ 20 tỷ đồng trở xuống.
Vậy cho tui hỏi Năm 2014 và 2015 thì Công ty tôi sẽ áp dụng thuế suất vẫn là 20% hay 22%?

Sang năm 2016 thì làm sao biết được công ty tôi áp dụng thuế suất 22% hay 20%

Kính nhờ Cục thuế giải đáp giúp tôi. Chân thành cám ơn.

Thông tin trả lời:
Nợi trả lời: Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh
Người trả lời: Chuyên viên phụ trách chủ đề Kê khai thuế, quyết toán thuế
Ngày trả lời: 26/04/2014
Nội dung trả lời:
Kính gửi Công ty!
Căn cứ Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNDN (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2014 và áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2014);
Căn cứ Thông tư số 141/2013/TT-BTC ngày 16/10/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01/7/2013;
Trường hợp của Công ty nếu có doanh thu năm 2012 (căn cứ vào chỉ tiêu mã số [01] và chỉ tiêu mã số [08] trên mẫu số 03-1A/TNDN phụ lục kèm theo tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2012) từ 20 tỷ đồng trở xuống thì thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất thuế TNDN là 20% kể từ ngày 01/7/2013.
Năm 2014 lấy năm trước liền kề là năm 2013 để xác định tương tự
Đề nghị Công ty tham khảo Điều  10 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP qui định về thuế suất thuế TNDN để thực hiện.
Kính chào!


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k