DÀNH CHO CÁC BẠN ĐANG TỰ HỌC KẾ TOÁN

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

VÍ DỤ CỤ THỂ VỀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH THEO HỆ SỐ. ÁP DỤNG THỰC TẾ TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT MẬT ÔNG

 • Phương pháp hệ số: Áp dụng trong trường hợp là doanh nghiệp sử dụng cùng 1 loại nguyên liệu nhưng tạo ra nhiều sản phẩm khác nhau về mặc kích thước nhưng giữa chúng có 1 hệ số quy đổi.
 • VÍ DỤ CHI TIẾT củ thể File Excel đính kèm. Nội dung File như sau:
  • Cho chi phi 621;622;627 phát sinh trong kỳ (tháng 01/2015). Có liệt kệ ra chi tiết những loại chi phí này cấu tạo nên giá thành
  • Cho số lượng sản phẩm hoàn thành. Sản phẩm dở dang; Hệ số; Mức độ hoàn thành của sản phẩm dở dang
  • Chỉ rõ từng bước tính giá thành
  • Cho chi phí sản xuất chung cố định
  • Công suất sản xuất bình thường. Mục đích là để phân bổ chi phí sản xuất chung cố định theo mức sản xuất công suất bình thường. Phần chi phí cố định còn lại không tính vào giá thành sẽ cho vào giá vốn
  • Những khoản chi phí tập hợp chung và những khoản chi phí tập hợp riêng
  • Sờ đồ tập hợp chi phí và tính giá thành
  • Bảng tính giá thành

matong01

matong02

Download: gia-thanh


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k