Gửi các bạn tham khảo về trường hợp kê khai thuế GTGT có ví dụ cụ thể của từng trường hợp mà các bạn đang quan tâm trên HTKK như sau:

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

  • Kê khai mẫu 01-4A; Kê khai mẫu 01-4B
  • Kê khai thuế GTGT của trường hợp kê khai bổ sung
  • Kê khai thuế GTGT trong trường hợp bán hàng vãng lai ngoại tỉnh

Các bạn download về tham khảo nhé: Bai giai Ke khai bo sung


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k