Câu hỏi: cá nhân đi công tác mua vé máy bay bằng thẻ tin dụng của cá nhân hoặc thẻ ATM, sau đó về thanh toán lại với công ty  và Công ty có quy định trong quy chế tài chính là cá nhân đi công tác mua vé máy bay thanh toán bằng thẻ tín dụng của cá nhân hoặc thẻ ATM thì được công ty hoàn trả lại phí đó, vậy trường hợp trên có được khấu trừ VAT đầu vào và có được tính vào chi phí hợp lý:

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Trả lời:

  • Theo như Công văn số 3997/TCT-DNL ngày 16/09/2014 của Tổng cục thuế trả lời cho Tổng công ty hàng không Việt Nam như sau:
    Vemaybay
  • Trước đó, Tổng cục thuế cũng có Công văn số 3819/TCT-CS ngày 6/9/2014 về chính sách thuế TNDN của khoản chi phí đi công tác nước ngoài (Khoản chi ở nước ngoài thanh toán bằng thẻ tín dụng cá nhân vẫn được chấp nhận). Các bạn xem bài viết tại đây

Download CV 3819:CV 3819 TCT-CS_www.ketoanantam.com_Congtacnuocngoai

Download CV 3997: 3997_www.ketoanantam.com


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k