Câu hỏi: Khi người lao động nghỉ việc có cần thu hồi lại thẻ BHYT?

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Trả lời: Theo Công văn số 2533/BHXH-QLT ngày 18/10/2016 của Bảo hiểm xã hội TP. HCM về việc không thu hồi thẻ BHYT người lao động giảm (1 trang)

Văn bản sửa đổi khoản 1 Công văn số 1989/BHXH-QLT ngày 9/8/2016 liên quan đến việc thu hồi thẻ BHYT của người lao động nghỉ việc.

Theo đó, khi có người lao động nghỉ việc, doanh nghiệp chỉ cần lập hồ sơ báo giảm người tham gia BHYT, không phải thu hồi thẻ BHYT để nộp lại cho cơ quan BHXH như trước.

Tuy nhiên, doanh nghiệp phải kịp thời gửi danh sách báo giảm cho cơ quan BHXH ngay trong tháng người lao động nghỉ việc. Nếu báo giảm trong tháng sau thì phải đóng tiếp BHYT của tháng đó.

Ngoài ra, Công văn này còn lưu ý doanh nghiệp nên báo giảm qua hệ thống giao dịch điện tử để được xác định đúng ngày báo giảm. Trường hợp gửi hồ sơ qua bưu điện thì ngày báo giảm sẽ tính từ ngày cơ quan BHXH nhận hồ sơ (bất lợi hơn cho doanh nghiệp).

Công văn có hiệu lực kể từ ngày ký, bãi bỏ khoản 1 Công văn số 1989/BHXH-QLT ngày 9/8/2016 về thu hồi thẻ BHYT.

Nguồn: LuatVietnamnet

Download văn bản tại đây: tb-2533-bhxh-qlt


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k