Công văn số 1258/BHXH-QLT ngày 13/5/2016 của Bảo hiểm xã hội TP. HCM về việc triển khai thực hiện các thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bao hiểm thất nghiệp, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế bằng giao dịch điện tử trên địa bàn Thành phố (1 trang)

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

  • Văn bản yêu cầu toàn bộ doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM kể từ ngày 1/7/2016 phải thực hiện giao dịch với cơ quan BHXH bằng phương thức điện tử. Hình thức nộp hồ sơ giấy qua bưu điện chỉ chấp nhận đến hết ngày 30/6/2016.

Nguồn: luatvietnam

Download văn bản tại đây: TB 1258 BHXH-QLT


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k