🌎Trường hợp : Hóa đơn đầu ra bị kê khai sai ảnh hưởng đến số tiền

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Sai làm giảm số tiền VAT phải nộp (Khoản c.3 Điểm 5 Điều 10 của TT156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013)
Điểm 5 Điều 10 của TT156. Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm tiền thuế phải nộp thì lập hồ sơ khai bổ sung. Số tiền thuế điều chỉnh giảm được tính giảm nghĩa vụ thuế phải nộp, nếu đã nộp NSNN thì được bù trừ vào số thuế phải nộp của kỳ sau hoặc được hoàn thuế

Sai thường là sai tại cột số 6 và cột 7 của Phụ lục 01-1/GTGT

Cách làm: Các bạn cũng kê khai bổ sung giống y hệt như kê khai sai của hóa đơn GTGT đầu vào (Xem tại trường hợp 1)

Sai số tiền làm tăng số thuế VAT phải nộp (Khoản c.2 Điểm 5 Điều 10 của TT156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013)

Điểm 5 Điều 10 của TT156. Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng tiền thuế phải nộp thì lập hồ sơ khai bổ sung và tự xác định tiền chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế phải nộp tăng thêm, số ngày chậm nộp và mức tính chậm nộp theo quy định. Trường hợp người nộp thuế không tự xác định hoặc xác định không đúng số tiền chậm nộp thì cơ quan thuế xác định số tiền chậm nộp và thông báo cho người nộp thuế biết
Các bạn làm tương tự như trường hợp 1

Cách làm: Các bạn cũng kê khai bổ sung giống y hệt như kê khai sai của hóa đơn GTGT đầu vào (Xem tại trường hợp 1)

Sai số tiền làm tăng VAT được khấu trừ đồng thời làm giảm VAT phải nộp (Khoản c.7 Điểm 5 Điều 10 của TT156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013)
Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng số thuế GTGT chưa khấu trừ hết đồng thời làm giảm số thuế GTGT phải nộp của kỳ tính thuế có sai sót thì lập hồ sơ khai bổ sung

❎Người nộp thuế khai số tiền thuế còn được khấu trừ điều chỉnh tăng của kỳ sai sót vào chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng thuế VAT còn được khấu trừ của kỳ trước” chỉ tiêu 38 trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ khai thuế hiện tại.
❎Đối với số thuế GTGT được điều chỉnh giảm số thuế phải nộp xem như là nộp thừa, các bạn sẽ được bù trừ vào số thuế Vat phải nộp của kỳ sau

Ví dụ: Ngày 31/07/2015, kế toán phát hiện ra tờ hóa đơn 0000210 ngày 10/01/2014 với số tiền đúng doanh thu chưa VAT là 60.480 đồng và VAT là 6.048 đồng nhưng kế toán đã kê khai là 60.480.000 đồng và VAT là 6.048.000 đồng.

Vậy với trường hợp trên các bạn sẽ xử lý như thế nào?

Giải
Bước 1

Vào HTKK chọn MST của Công ty Thịnh Phát, như hình bên dưới


Bước 2

Vào HTKK chọn tờ khai bị kê khai sai (tức là vào HTKK chọn tờ khai tháng 1/2014 của Công ty Thịnh Phát) và bấm vào nút kê khai bổ sung như hình bên dưới


Bước 3: Sau khi bấm đồng ý thì màn hình hiện ra 2 sheet: 1 sheet Tờ khai điều chỉnh và 1 sheet KHBS. Chúng ta điều chỉnh trực tiếp số liệu kê khai sai thành số liệu đúng trên sheet Tờ khai điều chỉnh tại chỉ tiêu từ 26 đến 35, cụ thể kết quả sau điều chỉnh như sau:

Bước 4:
Sau đó bấm nút ghi và bấm nút Tổng hợp KHBS như hình bên dưới, thì số liệu sẽ nhảy qua Sheet KHBS như sau:Bước 5: Các bạn ghi vào dòng lý do khác trên sheet KHBS lý do vì sao điều chính để thuận tiện sau này giải thích với thuế

Bước 6: Sau đó các bạn kết xuất ra file XML và kê khai qua mạng (sẽ có 1 VIDEO hướng dẫn kê khai qua mạng chuyên sâu), hình ảnh kết xuất file dạng XML như sau


Kết luận: Vậy là trường hợp điều chỉnh làm giảm VAT phải nộp và tăng VAT khấu trừ thì

❎Không phải tính tiền phạt chậm nộp và không phải truy thu thuế
❎Về hạch toán sổ sách thì tùy tình huống (nếu đúng thì không điều chỉnh, nếu sai thì điều chỉnh)
❎Dựa vào Sheet KHBS đã điều chỉnh Bổ sung kế toán kê khai như sau

Cụ thể hình ảnh điều chỉnh vào chỉ tiêu 38 số tiền 371.704 đồng tại kỳ phát hiện (tháng 7/2015) như sau:


🌎Trường hợp 4: Hóa đơn đầu ra bị kê khai sai, không ảnh hưởng đến số tiền
(Sai từ cột 2 đến cột 5 của phụ lục 01-1/GTGT)

Vì kể từ ngày 01/01/2015 (tức từ kỳ kê khai tháng 1/2015 trở đi) khi kê khai qua mạng thì không cần phải gửi phụ lục (Phụ lục 01-01/GTGT và Phụ lục 01-2/GTGT cho thuế) nên khi có trường hợp này xảy ra, các bạn không phải kê khai điều chỉnh bổ sung gì cả.


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k