Gửi các bạn một số nội dung mới của TT156 so với TT28 về hướng dẫn về luật quản lý thuế mới (có hiệu lực 1/1/2014) cũng như một số nội dung của TT111 về thuế TNCN; TT219 về thuế GTGT, NĐ 218 về thuế TNDN. Nội dung tóm tắt như sau:

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

  • Thuế GTGT
  • Thuế TNDN
  • Thuế TNCN
  • Thuế môn bài
  • Thuế Nhà thầu

Down load: Motsodiemmoicuatt156sovoitt28_www.ketoanantam.com

Download: TOMTAT PIT CIT VAT VA LUATQLT_www.ketoanantam.com

Download:  TT156_2013_BTC

Download: TT156_2013_BTC_bieumau


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k