Gửi các bạn tham khảo “Tọa đàm cập nhật thay đổi về chính sách Thuế do VACPA tổ chức ngày 15-16/4/2014 tại Hà Nội”.

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Các câu hỏi tại lớp CNKT số 4A – Tọa đàm cập nhật thay đổi về chính sách Thuế do VACPA tổ chức ngày 15-16/4/2014 tại Hà Nội) :

Câu hỏi 1433:

1. Hóa đơn thông thường có giá trị trên 20 triệu … Doanh nghiệp thanh toán bằng tiền mặt thì có được tính vào chi phí được trừ khi xác định giá trị doanh nghiệp không?

2. Trong hợp đồng nhập khẩu hàng hóa máy móc có điều khoản quy định bảo hành trong suốt quá trình hoạt động không diễn ra hoạt động bảo hành sản phẩm. Vậy, trong trường hợp này, Doanh nghiệp có phải kê khai và nộp thuế nhà thầu không? (Điều khoản bảo hành không quy định giá trị)

Trả lời:

1.        Theo điểm c, khoản 1, Điều 9, nghị định 218/2013/NĐ-CP thì chi phí được trừ khi tính thuế TNDN đối với chi phí có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên thì phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Quy định này không phân biệt cho hóa đơn GTGT hay hóa đơn bán hàng (hóa đơn trực tiếp), do đó chi phí có hóa đơn trực tiếp từng lần từ 20 triệu đồng trở lên cũng phải thanh toán qua ngân hàng (chứng từ không dùng tiền mặt khác) thì mới được là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

2.  Theo khoản 2 điều 6 và khoản 2 điều 7, thông tư 60/2012/TT-BTC: Trường hợp cung cấp hàng hoá có kèm theo các dịch vụ tiến hành tại Việt Nam như lắp đặt, chạy thử, bảo hành, bảo dưỡng, thay thế, các dịch vụ khác đi kèm với việc cung cấp hàng hoá (bao gồm cả trường hợp dịch vụ kèm theo miễn phí), kể cả trường hợp việc cung cấp các dịch vụ nêu trên có hoặc không nằm trong giá trị của hợp đồng cung cấp hàng hoá thì phần giá trị dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu. Trường hợp hợp đồng không tách riêng được giá trị hàng hoá và giá trị dịch vụ đi kèm (bao gồm cả trường hợp dịch vụ kèm theo miễn phí) thì thuế nhà thầu được tính chung cho cả hợp đồng.

Như vậy thuế nhà thầu sẽ tính cho lúc bạn thanh toán giá trị hợp đồng cho nhà cung cấp mà không kể hoạt động bảo hành đã diễn ra hay chưa và trong trường hợp bạn nêu thì nhà cung cấp nước ngoài vẫn phải chịu thuế nhà thầu.

Tuy nhiên theo thông tin mới nhất thì từ năm 2014, phần chi phí bảo hành miễn phí sẽ không phải chịu thuế nhà thầu. Bạn cần theo dõi các văn bản sắp ban hành hướng dẫn về thuế nhà thầu và thuế TNDN.

Câu hỏi 1434:

Trường học thu tiền ăn để tổ chức ăn cho học sinh có phải kê khai tính nộp thuế GTGT (trường hợp tự nấu, trường hợp mua suất ăn do doanh nghiệp khác cung cấp)

Trường hợp phát sinh chênh lệch tổng số tiền thu của học sinh nhỏ hơn tổng số tiền ăn trường đã chi, giá trị chênh lệch có được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

Trả lời:

Theo khoản 13, điều 4, TT219/2013/TT-BTC quy định đối tương không chịu thuế GTGT gồm: Dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật bao gồm cả dạy ngoại ngữ, tin học; dạy múa, hát, hội họa, nhạc, kịch, xiếc, thể dục, thể thao; nuôi dạy trẻ và dạy các nghề khác nhằm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hoá, kiến thức chuyên môn nghề nghiệp.Trường hợp các cơ sở dạy học các cấp từ mầm non đến trung học phổ thông có thu tiền ăn, tiền vận chuyển đưa đón học sinh và các khoản thu khác dưới hình thức thu hộ, chi hộ thì tiền ăn, tiền vận chuyển đưa đón học sinh và các khoản thu hộ, chi hộ này cũng thuộc đối tượng không chịu thuế.

Theo đó trường học thu tiền ăn để tổ chức ăn cho học sinh không phải tính thuế GTGT cho khoản tiền ăn này.

Trường hợp tổng thu nhỏ hơn tổng chi tiền ăn, phần chênh lệch sẽ được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

Câu hỏi 1435:

1. Doanh nghiệp đăng ký định mức tiêu hao NVL với cơ quan thuế lớn hơn định mức đăng ký với cơ quan Hải quan vậy khi quyết toán thuế DN có gặp rủi ro không?

2. Doanh nghiệp sản xuất trong quá trình sản xuất có phát sinh sản phẩm hỏng. Vậy sản phẩm hỏng trong định mức và ngoài định mức có được tính chi phí hợp lý không? Quản lý và hạch toán thế nào?

Trả lời:

1.       Hiện nay, doanh nghiệp không còn phải đăng ký định mức tiêu hao NVL với cơ quan thuế quản lý trực tiếp nữa. Rủi ro doanh nghiệp có thể gặp phải trong trường hợp bạn nêu trên tùy thuộc vào nguyên nhân của việc định mức không nhất quán và hệ quả của nó gây ra trong việc tính toán giá thành, thu nhập chịu thuế, thuế phải nộp khi cơ quan thuế kiểm tra, thanh tra.

2.       Theo thông tư 123/2012/TT-BTC thì chi nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hoá phần vượt mức tiêu hao hợp lý sẽ không được tính là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. Do đó nếu doanh nghiệp đã xây dựng định mức sản phẩm hỏng thì các sản phẩm hỏng vượt quá định mức đã xây dựng đó sẽ không được tính vào chi phí hợp lý để tính thuế TNDN. .

Chi phí sản phẩm hỏng vượt trên định mức không được tính vào giá trị hàng tồn kho mà phải tính vào giá vốn hàng bán của kỳ kế toán (Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán/Có TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (Trường hợp đã kết chuyển chi phí từ TK 621, 622, 627 sang TK 154)). Đối với chi phí sản phẩm hỏng nằm trong định mức sẽ được tính vào giá thành hàng tồn kho nhập kho trong kỳ

Câu hỏi 1436:

Ông A có xưởng thêu (với danh nghĩa cá nhân, không mở Cty nên ông A không xuất được hóa đơn). Cty B ký hợp đồng với ông A để thêu hàng hóa. Chứng từ chỉ có hợp đồng và biên bản xác nhận khối lượng hàng hóa không có hóa đơn. Vậy chi phí này của Cty B có được coi là chi phí hợp lý, hợp lệ không? Cty B có bị rủi ro gì về thuế không?

Trả lời:

Ông A có xưởng thêu nhưng không mở công ty, do đó ông A là cá nhân kinh doanh. Trong trường hợp này, khi mua hàng của ông A, công ty B sẽ yêu cầu ông A mua hóa đơn từ cơ quan thuế. Khi cấp hóa đơn, cơ quan thuế sẽ khấu trừ thuế của ông A. Chứng từ mua hàng của công ty B phải bao gồm cả hóa đơn của ông A, nếu chỉ có hợp đồng và biên bản xác nhận khối lượng sẽ không đủ điều kiện để được coi là chi phí hợp lý, hợp lệ khi tính thuế TNDN. Nếu công ty B không yêu cầu ông A cung cấp hóa đơn thì công ty B có thể sẽ rủi ro cả về việc không tính khấu trừ thuế TNCN khi thanh toán tiền cho cá nhân ông A và cả về việc chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN.

Câu hỏi 1437:

Một Cty nước ngoài vào Việt Nam thuê đất để triển khai dự án tuy nhiên 4 năm sau Cty không triển khai được dự án do có khó khăn của thị trường Cty chuyển nhượng khu đất thuê cho một Cty khác ở Việt Nam.

–      Thuế GTGT khấu trừ cho các dịch vụ đã mua trong thời gian 4 năm đã qua của Cty có được khấu trừ không?

Các chi phí hoạt động trong 4 năm trước khi chuyển nhượng dự án có được khấu trừ khi tính thuế TNDN

Trả lời:

–           Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào là thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hoá chịu thuế GTGT bị tổn thất. Trong trường hợp chuyển nhượng khu đất thuê là đối tượng không chịu thuế GTGT thì thuế GTGT của đầu vào tương ứng với doanh thu chuyển nhượng khu đất đó sẽ không được khấu từ. Trường hợp đã có hạ tầng trên đất và hạ tầng này phải chịu thuế GTGT thì thuế GTGT đầu vào tương ứng doanh thu hạ tầng trên đất sẽ được khấu trừ.

– Nếu đất chưa có hạ tầng tức là doanh thu chuyển nhượng chỉ bao gồm doanh thu chuyển nhượng khu đất thuê (quyền thuê đất) thì các chi phí không tương ứng với doanh thu này thì sẽ không được trừ khi tính thuế TNDN như chi phí lương BQLDA, lương chuyên gia nghiên cứu triển khai dự án,…

Câu hỏi 1438:

Công ty chuyển địa điểm từ Hà Nội vào Tp. HCM

–          Đã đóng mã số thuế ngoài Hà Nội

–          Chưa được cấp mã số thuế tại Tp.HCM

Trong khoảng thời gian này Công ty dùng mã số thuế nào? Hóa đơn đầu vào, đầu ra viết như thế nào

Trả lời:

Khi chưa có mã số thuế mới và mã số thuế cũ đã bị đóng thì công ty không được bán hàng, xuất hóa đơn cũng như mua hàng, nhận hóa đơn. Trong trường hợp này, công ty nên làm việc trực tiếp với cơ quan thuế tại TP HCM (bộ phận tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp) để được tạo điều kiện cấp mã số thuế mới sớm.

Câu hỏi 1439:

–                      Công ty A (Việt Nam) kiểm toán DN B Việt Nam) theo hợp đồng của Cty nước ngoài (Cty nước ngoài trả tiền) và tiêu dùng dịch vụ này có được coi là dịch vụ xuất khẩu không, thuế suất 0% không?

Công ty A (Việt Nam) dịch vụ thiết kế với Cty B (Việt Nam) một sản phẩm mẫu hòa thiết kế công trình tại nước ngoài. Nếu theo khái niệm B tiêu dùng sản phẩm của A thì thuế GTGT dịch vụ này 10%.  Tuy nhiên theo Thông tư 219 thì thuế trường hợp này coi là xuất khẩu xin chị giải thích rõ hơn vì sao văn bản thuế lại qui định như vậy?

Trả lời:

–            Công ty A (Việt Nam) kiểm toán doanh nghiệp B (Việt Nam) theo hợp đồng với công ty nước ngoài (công ty nước ngoài trả tiền), dịch vụ này phải chịu thuế suất thuế GTGT 10% vì dịch vụ này được thực hiện tại Việt Nam.

– Công ty A (Việt Nam) cung cấp dịch vụ thiết kế cho công ty B (Việt Nam) một mẫu thiết kế công trình được xây dựng ở nước ngoài, dịch vụ này được coi là xuất khẩu và có thuế suất thuế GTGT là 0% vì dịch vụ này được thực hiện ở ngoài Việt nam

Câu hỏi 1440:

1. Tôi là một cá nhân có sở hữu một lượng cổ phiếu chưa niêm yết, chưa phải đại chúng vậy khi bán tôi có được quyền chọn phương pháp nộp thuế suất 0,5% không? Hay phải áp dụng thuế 20% trên thu nhập.

2. Nếu tôi bán cho một doanh nghiệp thì tôi tự đăng ký nộp thuế hay phải nộp thông qua Cty mua cổ phiếu của tôi?

Trả lời:

1. Theo Khoản 2, Điều 17, NĐ 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế TNCN: Thuế suất đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán là 20% trên thu nhập tính thuế cả năm áp dụng đối với trường hợp đối tượng nộp thuế, có chứng từ, xác định được thu nhập tính thuế. Đối với các trường hợp khác ngoài trường hợp trên, áp dụng thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần. Do đó nếu khi cá nhân bạn bán lượng cổ phiếu chưa niêm yết là không xác định được thu nhập chịu thuế thì sữ áp dụng thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng đó.

Tuy nhiên cá nhân chuyển nhượng chứng khoán phải tạm nộp thuế theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoản từng lần kể cả trường hợp áp dụng thuế suất 20%.

2. Theo điểm b.2, c, d, khoản 5, điều 26, TT 111/2013/TT-BTC về việc khai thuế đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán:

b.2) Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán của công ty cổ phần chưa là công ty đại chúng nhưng tổ chức phát hành chứng khoán ủy quyền cho công ty chứng khoán quản lý danh sách cổ đông không phải khai trực tiếp với cơ quan thuế mà Công ty chứng khoán được ủy quyền quản lý danh sách cổ đông khấu trừ thuế và khai thuế theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều 26 Thông tư này.

c) Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán không thuộc trường hợp nêu tại điểm a, b, khoản 5, Điều này thì khai thuế theo từng lần phát sinh.

d) Doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi danh sách cổ đông trong trường hợp chuyển nhượng chứng khoán mà không có chứng từ chứng minh cá nhân chuyển nhượng chứng khoán đã hoàn thành nghĩa vụ thuế thì doanh nghiệp nơi cá nhân chuyển nhượng chứng khoán có trách nhiệm khai thuế, nộp thuế thay cho cá nhân.

Do đó trong trường hợp của bạn công ty chứng khoán hoặc công ty phát hành cổ phiếu bạn sở hữu sẽ khấu trừ thuế lúc bán chứng khoán của bạn và nộp thay thuế cho bạn.

Câu hỏi 1441:

1. Hóa đơn VAT năm 2013 bị sót, đến 2014 đã quá 6 tháng có được kê khai bổ sung vào 2014 hay không?

2. Cty tinh bột sắn, bán bã sắn có được tính vào đối tượng không chịu thuế, hay thuộc diện 5%?

Trả lời:

1.        Việc không giới hạn thời gian kê khai HĐGTGT đầu vào chỉ áp dụng cho các hóa đơn phát hành từ 1/1/2014, do đó đối với hóa đơn VAT năm 2013 vẫn bị giới hạn thời gian kê khai là 6 tháng. Tuy nhiên cần lưu ý, giới hạn thời gian kê khai để được khấu trừ thuế là 6 tháng nhưng không giới hạn thời gian lập từ khai bổ sung, điều chỉnh cho các hóa đơn bị bỏ sót mà sau đó mới phát hiện được.

2. Công ty tinh bột sắn là đơn vị chế biến sắn, không phải là đơn vị trồng ra sắn nên các mặt hàng sản xuất ra sẽ có thuế (không thuộc diện không chịu thuế). Nếu bã sắn được xếp vào thức ăn gia súc thì sẽ chịu thuế suất 5%, nếu bã sắn chưa được quy định trong các hàng hóa, dịch vụ chịu thuế 0% và 5% thì sẽ phải chịu thuế suất 10%.

Câu hỏi 1442:

1. Hàng từ kho ngoại quan

Hàng bán từ kho ngoại quan Cty A bán hàng từ kho ngoại quan cho Cty B trong nước khi bán hàng Cty A xuất hóa đơn với thuế suất là 0% hay gạch chéo phần thuế.

2. Tập đoàn A có Cty con B đơn vị trực thuộc tập đoàn A là C. Tập đoàn giao cho Cty con B ký hợp đồng với nhà thầu, thực hiện đầu tư XDCB, khi nhà thấu xuất hóa đơn,B kê khai khấu trừ, chi phí đầu tư XDCB được B tập hợp và kết chuyển về C để quyết toán sau khi công trình hoàn thành C trả lại cho B quản lý tài sản và trích khấu hao. Trong trường hợp này B khấu trừ thuế GTGT có phù hợp hay phải xuất lại hóa đơn cho C để C kê khai khấu trừ.

Trả lời:

1.        Kho ngoại quan là nơi công ty gửi hàng hóa trong lúc chưa đưa hàng vào trong nước, kho ngoại quan không được xem như khu phi thuế quan. Do đó công ty bạn không đưa hàng về kho mà bán trực tiếp cho đơn vị khác thì vẫn áp dụng thuế suất thuế GTGT cho loại hàng hóa, dịch vụ đó.

2.   Theo khoản 7, điều 5, TT219/2013/TT-BTC: Trường hợp tài sản điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độc lập hoặc giữa các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ trong cùng một cơ sở kinh doanh thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải xuất hoá đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định (trừ trường hợp hướng dẫn tại khoản 6 Điều này). Do đó, A, B, C là 3 đơn vị có mã số thuế riêng, B và C là các đơn vị độc lập nên khi chuyển tài sản phải xuất hóa đơn GTGT, khê khai, khấu trừ bình thường. Chi phí có hóa đơn được viết theo mã số thuế của công ty nào thì công ty đó sẽ thực hiện kê khai, khấu từ tương ứng.

Câu hỏi 1443:

Xin bà cho biết kế toán trưởng có được ký và đóng dấu phần “Thủ trưởng đơn vị” trên hóa đơn GTGT (Cty đã có ủy quyền) không?

Trả lời:

Theo điểm d), khoản 2, Điều 16, thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và nghị định số 04/2014/NĐ-CP  quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ: Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phí trên bên trái của tờ hóa đơn. Do đó nêu kế toán trưởng được ký và đóng dấu phần “Thủ trưởng đơn vị” trên hóa đơn GTGT nếu đã được thủ trưởng đơn vị ủy quyền.

Câu hỏi 1444:

Năm 2013 trích lập 17% quỹ lương (DN vốn đầu tư nước ngoài) Qũy lương thực hiện được tính như thế nào?

Có tính cả tiền lương làm them giờ không?

Trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm Tài chính doanh nghiệp sử dụng và chi quỹ này như thế nào?

Khi nào chi và hồ sơ chi như thế nào?

Trả lời:

Điểm m, khoản 2, Điều 9, NĐ218/2013/TT-BTC: Mức dự phòng hàng năm do doanh nghiệp quyết định nhưng không quá 17% quỹ tiền lương thực hiện (là tổng số tiền lương thực tế đã chi trả của năm quyết toán đó đến thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ quyết toán theo quy định, không bao gồm số tiền trích lập quỹ dự phòng tiền lương của năm trước chi trong năm quyết toán thuế). Trường hợp năm trước doanh nghiệp có trích lập quỹ dự phòng tiền lương mà sau 6 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính doanh nghiệp chưa sử dụng hoặc sử dụng không hết quỹ dự phòng tiền lương thì doanh nghiệp phải ghi giảm chi phí của năm sau;

Theo đó, quỹ lương thực hiện là quỹ lương thực trả cho người lao động đến thời điểm quyết toán thuế của năm đó tức là bao gồm cả tiền lương làm thêm giờ trả cho người lao động.

Trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính tức là nếu năm tài chính của Công ty bạn là 31/12, năm 2013 công ty bạn trích 17% quỹ lương thực hiện để dự phòng trả lương trong năm 2014 thì đến 30/6/2014, công ty bạn phải chi hết số tiền 17% này để trả lương cho người lao động. Nếu năm tài chính của công ty của bạn là 30/6, năm 2013 công ty bạn trích 17% quỹ lương thực hiện để dự phòng trả lương trong năm 2014 thì đến 31/12/2013, công ty bạn phải chi hết số tiền 17% này để trả lương cho người lao động.

Câu hỏi 1445:

Công ty A là nhà cung cấp thường xuyên cho Cty B từ tháng 2/2013 Cty A chuyển địa điểm từ Mê Linh về Từ Liêm tuy nhiên A không thong báo thay đổi địa điểm và thong báo phát hành hóa đơn. Đến 8/2013 cơ quan thuế vào kiểm tra và phát hiện yêu cầu A giải trình.

Vậy toàn bộ hóa đơn GTGT bên B mua từ bên A từ 2/2013 có được khấu trừ thuế GTGT không? Nếu không giá trị hàng hóa mua vào có được ghi nhận chi phí không?

Trả lời:

Trong trường hợp này, công ty B nên có văn bản giải trình đối với chi cục thuế huyện Từ Liêm để Chi cục thuế này xem xét và giải quyết. Do Từ liêm và Mê Linh là 2 chi cục thuộc cùng cục thuế TP Hà Nội nên có thể công ty B sẽ được xem xét và vẫn được khấu từ. Nếu khác cục thuế thì vấn đề này sẽ phức tạp hơn. Tuy nhiên, nếu không có văn bản giải trình thì số thuế GTGT này thường sẽ không được khấu trừ.

Câu hỏi 1446:

Tôi làm cho một doanh nghiệp Nhà nước, Trong năm doanh nghiệp này được Nhà nước hỗ trợ một khoản tiền để di dời một cửa hàng nằm trong thành phố để nhà nước thực hiện dự án công cộng.

Khoản hỗ trợ này sau khi bị trừ với các chi phí di dời, giá trị còn lại của tài sản cố định này có phải nộp thuế TNDN?

Trả lời:

Theo khoản 1, điều 5, thông tư 219/2013/TT-BTC thì khoản tiền hỗ trợ để di dời cửa hàng nói trên không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT nhưng khoản hỗ trợ này sau khi trừ đi chi phí di dời vẫn phải tính vào thu nhập chịu thuế TNDN (không thuộc diện thu nhập được miễn thuế theo điều 4, nghị định 218/2013/NĐ-CP).

Câu hỏi 1447:

1)        Thông tư 219/2013 quy định để được khấu trừ hóa đơn mua hàng hóa dịch vụ từ 20 triệu  thì tài khoản của bên mua và biên bản phải đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế. Vậy bên mua có phải thu thập công văn 08-MST của bên bán để chứng minh không?

Trả lời:

1. Theo khoản 3, Điều 15, TT219/2013/TT-BTC thì điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào phải gồm: Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hoá nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên; và chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán (tài khoản của bên mua và tài khoản của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế)Tuy nhiên bên mua không cần thu thập và đính kèm công văn mẫu 08 – MST vào chứng từ thanh toán qua ngân hàng (bên mua có thể tìm hiểu tài khoản của bên bán thông qua nhiều hình thức).

Câu hỏi 1448:

1. Cty mới thành lập đã nộp báo cáo sử dụng hóa đơn theo tháng.

Có phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong quý hay không?

2. Cuối năm quyết toán thuế thu nhập cá nhân, đã thong báo tất cả công nhân viên, nhưng không ai ủy quyền quyết toán. Nên trên quyết toán không tích ủy quyền quyết toán thuế cá nhân nào có được hay không?

Trả lời:

1. Không biên tập vì cô Cúc trả lời không phù hợp với văn bản (TT39/2014/TT-BTC)

2. Theo Khoản 1, Điều 16, TT156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành luật quản lý thuế: Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho các cá nhân có uỷ quyền không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế. Theo đó, khi tất cả CBCNV không ủy quyền quyết toán thì công ty không quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho các cá nhân đó nhưng vẫn phải kê khai các khoản thu nhập chịu thuế đã chi trả và số thuế TNCN đã khấu trừ trong kỳ theo biểu 05.

Câu hỏi 1449:

Doanh nghiệp A là Cty 100% nước ngoài, năm 2013 Doanh nghiệp A phải trả cho Cty mẹ ở nước ngoài 5000 USD phí quản lý. Sau khi đã thanh toán phí này, thì kế toán Cty A phát hiện ra khoản phí quản lý phải nộp thuế FCT (thuế nhà thầu), do đó Cty mẹ quyết định không thu phí quản lý nữa và hoàn trả lại cho Cty A 5000USD phí quản lý. Xin cô cho biết, khoản tiền 5000USD có còn phải chịu thuế FCT nữa không?

Trả lời:

Việc doanh nghiệp A thanh toán cho công ty mẹ chi phí quản lý số tiền 5000 usd là cơ sở để cơ quan thuế xác định thuế nhà thầu trên khoản phí quản lý này. Khi công ty mẹ hoàn trả số phí quản lý này, cơ quan thuế có hiểu đây là khoản hỗ trợ từ công ty mẹ cho doanh nghiệp A, do đó doanh nghiệp A có thể sẽ phải tính thuế TNDN trên khoản thu nhập hỗ trợ này. Với cách hiểu như vậy của cơ quan thuế, nếu doanh nghiệp A không có cơ sở đầy đủ thì có thể phải đóng cả 2 khoản thuế này. Để không phải đóng thuế nhà thầu, doanh nghiệp A cần xử lý tình huống này một cách chắc chắn ngay từ đầu. Công ty mẹ có thể hỗ trợ doanh nghiệp A bằng văn bản (không thu phí quản lý) và không nêu rõ số tiền phí quản lý hỗ trợ thì cơ quan thuế sẽ không có có sở để tính thuế nhà thầu.

Câu hỏi 1417:

1. Công ty nhận sản phẩm từ hợp đồng hợp tác kinh doanh là sàn văn phòng . Xin hỏi:

a) Có ghi nhận thu nhập không (không có chi phí)

b) Giá ghi nhận, không có giá quyết toán, sử dụng giá thẩm định giá ghi nhận có được không?

c) Nhận tài sản tháng 2/2014: có phải kê khai riêng doanh thu kinh doanh bất động sản không? (thu nhập) tính thuế như thế nào?

2. Chi phí giai đoạn đầu tư xây dựng nhà máy vượt định mức chi phí đầu tư xây dựng cơ bản có đủ hóa đơn chứng từ hợp pháp hợp lệ, có được coi là chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp không?

3.  Năm 2013, DN nhập khẩu hang nông sản có thuế GTGT đầu vào và đã kê khai hoàn thuế đầu vào (năm 2013 thuế GTGT đầu ra =0%)

Năm 2014 xuất bán hang năm 2013 (năm 2014 thuế đầu ra là không chịu thuế)

Hỏi: DN có phải kê khai điều chỉnh nộp thuế GTGT (hoàn trả NSNN) đầu vào đã khấu trừ 2013 không?

4.  Công ty có hợp đồng nghiên cứu khoa học với văn phòng bộ, dự toán và quyết toán không có thuế GTGT.

Hỏi: DN có phải xuất hóa đơn có thuế GTGT và kê khai nộp thuế GTGT không?

Trân trọng cảm ơn!

Trả lời:

1a, 1b) Theo điểm n, khoản 3, điều 5, TT 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đốivới hoạt động kinh doanh dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh mà các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phân chia kết quả kinh doanh bằng sản phẩm thì doanh thu tính thuế là doanh thu của sản phẩm được chia cho từng bên theo hợp đồng. Theo đó, trường hợp công ty bạn nhận sàn văn phòng từ hợp đồng hợp tác kinh doanh có thể xem là nhận sản phẩm và vẫn phải xác định thu nhập chịu thuế. Cũng theo điểm n nói trên thì doanh thu làm căn cứ xác định thu nhập chịu thuế là “doanh thu của sản phẩm được chia”. Tuy nhiên bạn cũng cần lưu ý rằng, Chính phủ đã có nghị định 218/2013/NĐ_CP (trong Nghị định chưa quy định trường hợp nói trên) và Bộ Tài chính sắp ban hành thông tư hướng dẫn nghị định 218/2013/NĐ-CP và thay thế thông tư 123/2012/TT-BTC. Vì vậy, đối với vấn đề này, bạn cần theo dõi và cập nhật theo các văn bản sắp tới của Nhà nước.

1c) Theo khoản 2, điều 4, TT123/2012/TT-BTC và khoản 2, điều 6, NĐ 218/2013/NĐ_CP: Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản phải xác định riêng để kê khai nộp thuế. Tuy nhiên khi công ty bạn nhận sàn văn phòng từ hợp đồng hợp tác kinh doanh tức là công ty bạn không bán, chuyển nhượng bất động sản mà là nhận bất động sản thì không thuộc phạm vi quy định về thu nhập từ chuyển nhượng BĐS nên không phải ghi nhận là doanh thu bất động sản và không phải xác định riêng khi tính thuế TNDN.

2. Theo TT123/2012/TT-BTC, chi phí vượt định mức thì không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. Tuy nhiên đối với hoạt động XDCB, nếu bên giao thầu không đồng ý một số chi phí nhưng bên nhà thầu có đầy đủ hóa đơn chứng từ thì chi phí vẫn được xem là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN của nhà thầu, trong trường hợp này, kết quả của nhà thầu có thể bị lỗ (phần chi phí vượt định mức của bên giao thầu có thể không được xem là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN).

3. Theo điều 11 TT219/2013/TT-BTC (và điều 11 TT06/2012/TT-BTC) hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT thì thuế suất 5% và 10% được áp dụng thống nhất cho từng loại hàng hóa, dịch vụ ở các khâu nhậ khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại. Do đó, nếu bạn nói, ở khâu nhập khẩu có thuế GTGT đầu vào và đã kê khai khấu trừ nhưng bán ra lại là thuế suất 0% là không hợp lý.

Đối với mặt hàng nông sản chưa qua chế biến thì không phải chịu thuế GTGT ở khâu nhập khẩu. Do đó, việc công ty của bạn đã khấu trừ thuế đầu vào là không phù hợp và có thể bị cơ quan thuế truy thu và phạt thuế

4. Việc xuất hóa đơn và Thuế suất GTGT không phụ thuộc vào đối tượng nhận hóa đơn là ai (văn phòng bộ hay cơ quan, tổ chức, cá nhân nào khác) mà căn cứ vào loại hàng hóa, dịch vụ cung cấp. Bạn cần tham khảo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Khoa học công nghệ để xem hàng hóa, dịch vụ mà đơn vị mình cung cấp có thuộc danh mục không phải chịu thuế hay không (Theo khoản 15, Điều 10, TT219/2013/TT-BTC thì Dịch vụ khoa học và công nghệ quy định tại Luật khoa học và công nghệ chịu thuế suất 5%).

Câu hỏi 1418:

Công ty ký hợp đồng tuyên truyền quảng cáo với Đài truyền hình địa phương, khi xuất hóa đơn, Đài truyền hình địa phương xuất hóa đơn không có VAT (dòng VAT gạch chéo). Đơn vị yêu cầu Đài truyền hình xuất hóa đơn là 10% VAT tuy nhiên Đài truyền hình giải thích họ sử dụng ngân sách Nhà nước nên không chịu thuế VAT theo TT 219 trong trường hợp này thuế suất viết thế nào 10% hay không chịu thuế?

Trả lời:

Dịch vụ quảng cáo trên các báo nói, báo đài đều có thuế suất 10%. Khoản 14, Điều 4, thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành luật thuế GTGT quy định chỉ có phát sóng truyền thanh, truyền hình bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước thì mới không chịu thuế, còn phát sóng truyền thanh, truyền hình các chương trình quảng cáo bằng tiền của các doanh nghiệp, cá nhân thì phải chịu thuế 10% (thuế suất thuế GTGT được xác định trên hàng hóa, dịch vụ sản xuất, cung cấp; không phải xác định dựa trên đối tượng nộp thuế). Do đó công ty của bạn cần yêu cầu đài truyền hình địa phương phát hành lại hóa đơn với thuế suất 10% .

Câu hỏi 1419:

Công ty tôi phải trả tiền học phí ACCA Úc cho nhân viên qua Intenet. Tôi cho Công ty mượn thẻ tín dụng cá nhân để trả hộ, sau đó Cty trả tôi bằng tiền mặt, như vậy có sai không? Có được tính vào CP chịu thuế?

Trả lời :

Theo thông tư 219/2013/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 1/1/2014, điều kiện để được khấu trừ thuế GTGT và theo nghị định 218/2013/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ 15/2/2014, để chi phí được trừ khi tính thuế TNDN thì phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào từ 20 triệu đồng trở lên. Trong đó, chứng từ thanh toán qua ngân hàng phải thể hiện việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán (các tài khoản này phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế). Do đó, ngoại trừ doanh nghiệp tư nhân (tài khoản của doanh nghiệp mang tên cá nhân chủ doanh nghiệp), đối với các loại hình doanh nghiệp khác, việc doanh nghiệp nhờ thanh toán qua tài khoản cá nhân cho số tiền lớn hơn 20 triệu đồng thì sẽ không được khấu trừ thuế GTGT cũng như không được trừ khi tính thuế TNDN.

Câu hỏi 1420:

Về vấn đề thanh toán qua ngân hàng

Ông A là chủ của Cty TNHH Một TV B trong quá trình mới thành lập Ông A có dùng tài khoản của mình thanh toán giá trị hàng hóa dịch vụ của Cty TNHH một thành viên B.

Như vậy, số thuế GTGT cho hàng hóa dịch vụ trên có được khấu trừ không?

Trả lời:

Theo thông tư 219/2013/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 1/1/2014, điều kiện để được khấu trừ thuế GTGT và theo nghị định 218/2013/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ 15/2/2014, để chi phí được trừ khi tính thuế TNDN thì phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào từ 20 triệu đồng trở lên. Trong đó, chứng từ thanh toán qua ngân hàng phải thể hiện việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán (các tài khoản này phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế). Do đó, ngoại trừ doanh nghiệp tư nhân (tài khoản của doanh nghiệp mang tên cá nhân chủ doanh nghiệp), đối với các loại hình doanh nghiệp khác kể cả công ty TNHH một thành viên thì việc cá nhân chủ doanh nghiệp thanh toán chi phí của doanh nghiệp qua tài khoản cá nhân cho số tiền lớn hơn 20 triệu đồng thì sẽ không được khấu trừ thuế GTGT cũng như không được trừ khi tính thuế TNDN.

Câu hỏi 1421:

Năm 2012 Cty A thực hiện đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối kỳ của tài khoản 131 lỗ 1,7 tỷ (chênh lệch giữa tỷ giá ngày 31/12/2012 và tỷ giá tại thời điểm nhận nợ) Cty đã thực hiện loại khoản lỗ này ra khỏi chi phí được trừ của quyết toán thuế năm 2012 đến 2013 Cty thực hiện thu hồi khoản công nợ trên tài khoản 151 và thực hiện đánh giá chênh lệch tỷ giá khi thanh toán phát sinh là 300 triệu là chênh lệch giữa tỷ giá tại thời điểm thu hồi công nợ và tỷ giá ngày  31/12/2012 Như vậy, khoản 1,7 tỷ lỗ của năm 2012 có được tính vào chi phí được trừ khi quyết toán thuế năm 2013 không? Vì nếu không được tính thì đơn vị phải tính 300 triệu vào doanh thu tính thuế như vậy là chưa hợp lý vì thực tế phần chênh lệch tỷ giá của khoản nợ trên (giữa tỷ giá thu hồi công nợ và tỷ giá tại thời điểm nhận nợ) là lỗ 1,4 tỷ

Trả lời:

Điểm l), khoản 2, điểu 9, TT123/2012/TT-BTC thì: Đối với khoản nợ phải thu, khoản cho vay có gốc ngoại tệ phát sinh trong kỳ, chênh lệch tỷ giá hối đoái được tính vào chi phí được trừ là khoản chênh lệch giữa tỷ giá tại thời điểm thu hồi nợ hoặc thu hồi khoản cho vay với tỷ giá tại thời điểm ghi nhận khoản nợ phải thu hoặc khoản cho vay ban đầu. Theo đó số lỗ 1,4 tỷ đồng của khoản nợ phải thu do chênh lệch tỷ giá tại thời điểm thu hồi nợ và tỷ giá tại thời điểm nhận nợ sẽ được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN cho năm 2013.

Câu hỏi 1422:

Một công ty nước ngoài thuê một công ty Việt Nam để cung cấp Game tại Việt Nam miễn phí; nghĩa là:

Cty tại Việt Nam quản lý các Game cho nước ngoài và hưởng doanh thu từ Cty nước ngoài và tại Việt Nam, Cty này không thu được tiền từ các Game thủ.

Dịch vụ này có được coi là xuất khẩu không?

Trả lời:

Trò chơi trực tuyến và dịch vụ giải trí trên internet phải chịu thuế suất 10% (dù có được xem là xuất khấu hay không) (Các hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT; không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT không liệt kê dịch vụ liên quan đến trò chơi trực tuyến; đồng thời khoản 15 điều 10, TT219/2013/TT-BTC quy định: dịch vụ khoa học và công nghệ quy định tại Luật khoa học và công nghệ chịu thuế 5%, không bao gồm trò chơi trực tuyến và dịch vụ giải trí trên internet, do đó có thể hiểu dịch vụ trò chơi trực tuyến sẽ chịu thuế suất 10%).

Câu hỏi 1423:

Thời hạn xử phạt vi phạm thuế Khoản 3 Điều 110 luật 21-Quản lý thuế. Qúa thời hạn xử phạt vi phạm về thuế người nộp thuế không bị xử phạt nhưng vẫn phải nộp số tiền thuế trốn… trong thời hạn 10 năm trở về trước kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm. Vậy số tiền thuế thiếu trốn lớn hơn 10 năm kể từ ngày phát hiện vi phạm thì có phải nộp không?

Trả lời:

Theo khoản 2, điều 4, Thông tư 166/2013/TT-BTC quy định chi tiết về xử phạt hành chính về thuế thì: “Quá thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về thuế thì người nộp thuế không bị xử phạt nhưng vẫn phải nộp đủ số tiền thuế thiếu, số tiền thuế trốn, số tiền thuế gian lận, tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước trong thời hạn 10 năm trở về trước, kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm. Trường hợp, người nộp thuế không đăng ký thuế thì phải nộp đủ số tiền thuế thiếu, số tiền thuế trốn, số tiền thuế gian lận, tiền chậm nộp tiền thuế cho toàn bộ thời gian trở về trước, kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm”, theo đó, số tiền thuế thiếu, số tiền thuế trốn, số tiền thuế gian lận của giai đoạn trước 10 năm tính từ ngày phát hiện hành vi vi phạm sẽ không phải nộp vào ngân sách nhà nước, tuy nhiên trong trường hợp người nộp thuế không đăng ký thuế thì vẫn phải nộp cho giai đoạn trước 10 năm nói trên.

Câu hỏi 1424:

1. Một Cty của Việt Nam kinh doanh trong lĩnh vực vận tải biển mua tàu của một đối tác nước ngoài. Tàu treo cờ panama. Tuổi ngoài 20 tuổi. Theo quy định của Luật hàng hải thì Cty Việt Nam không thể mở tờ khai nhập khẩu cho con tàu nói trên. Như vậy thuế suất thuế GTGT của con tàu mà doanh nghiệp Việt Nam mua của đối tác nước ngoài là bao nhiêu?

Sau một thời gian hoạt động, doanh nghiệp Việt nam muốn bán lại con tàu trên cũng cho một doanh nghiệp Việt Nam thì thuế suất thuế GTGT khi bán con tàu là bao nhiêu?

2    Doanh nghiệp A nhận sáp nhập doanh nghiệp B ( Doanh nghiệp B là doanh nghiệp bị sáp nhập).

Doanh nghiệp B có số lỗ lũy kế hoạt động kinh doanh là 10 tỷ đồng. Trong quá trình sáp nhập doanh nghiệp B định giá lại tài sản để sáp nhập thì làm tăng giá trị tài sản lên 12 tỷ . (chênh lệch do đánh giá lại tài sản). xin hỏi có khoản lỗ lũy kế 10 tỷ của doanh nghiệp B (không quá 5 năm) có được bù trừ với khoản làm do chênh lệch khi đánh giá lại tài sản khi sáp nhập không?

Trả lời:

1. Theo khoản 17, Điều 4, TT219/2013/TT-BTC (khoản 17, Điều 4, TT06/2012/TT-BTC) thì tàu thủy thuộc loại trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp hoặc thuê của nước ngoài để sử dụng cho sản xuất, kinh doanh, cho thuê, cho thuê lại không chịu thuế GTGT ở khâu nhập khẩu. Bạn cần tham khảo danh mục tàu bay, dàn khoan, tàu thủy thuộc loại trong nước đã sản xuất được do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành để có cơ sở xác định tàu thủy bạn nêu có nằm ngoài danh mục này không.

Sau một thời gian hoạt động, doanh nghiệp Việt Nam bán lại con tàu đó cho một doanh nghiệp Việt Nam khác thì sẽ phải chịu thuế suất 10% như việc mua bán tài sản cố định hữu hình thông thường trong lãnh thổ Việt nam.

2. Theo điểm m), khoản 2, điều 3, nghị định 218/2013/NĐ-CP thị thu nhập chịu thuế gồm chênh lệch do đánh giá lại tài sản theo quy định của pháp luật để góp vốn, điều chuyển khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Do đó doanh nghiệp B thực hiện đánh giá lại tài sản để sáp nhập vào doanh nghiệp A thì lãi chênh lệch đánh giá lại tài sản sẽ được tính vào cùng với lãi lỗ từ hoạt động kinh doanh thông thường của doanh nghiệp B (được bù trừ) để tính thu nhập chịu thuế.

Câu hỏi 1425:

Điều kiện không dùng tiền mặt khi thanh toán đối với hóa đơn trên 20 triệu đồng có áp dụng đối với hóa đơn trực tiếp không? Ví dụ trường hợp mua hàng hóa dịch vụ của doanh nghiệp có hóa đơn trực tiếp và trường hợp thuê nhà của cá nhân sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế.

Trả lời:

Theo điểm c, khoản 1, Điều 9, nghị định 218/2013/NĐ-CP thì chi phí được trừ khi tính thuế TNDN đối với chi phí có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên thì phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Quy định này không phân biệt cho hóa đơn GTGT hay hóa đơn bán hàng (hóa đơn trực tiếp), do đó chi phí có hóa đơn trực tiếp từng lần từ 20 triệu đồng trở lên cũng phải thanh toán qua ngân hàng (chứng từ không dùng tiền mặt khác) thì mới được là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Câu hỏi 1426:

Có bắt buộc lập biên lai thuế TNCN với khoản chi hoa hồng cho cá nhân môi giới hợp đồng cho Cty không?

Trả lời:

Theo khoản 2, Điều 25, Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân thì: Tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập đã khấu trừ thuế phải cấp chứng từ khấu trừ thuế theo yêu cầu của cá nhân bị khấu trừ. Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán thuế thì không cấp chứng từ khấu trừ. Cụ thể:

–           Đối với cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng: cá nhân có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ cho mỗi lần khấu trừ thuế hoặc cấp một chứng từ khấu trừ cho nhiều lần khấu trừ thuế trong một kỳ tính thuế.

–           Đối với cá nhân ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên: tổ chức, cá nhân trả thu nhập chỉ cấp cho cá nhân một chứng từ khấu trừ trong một kỳ tính thuế.

Theo đó, công ty của bạn có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN đối với khoản chi hoa hồng môi giới nhưng đối với việc lập biên lai thuế TNCN thì tùy thuộc vào yêu cầu của người bị khấu trừ, tùy thuộc vào thời hạn hợp đồng lao động và tùy vào việc công ty bạn có được ủy quyền hay không để thực hiện cấp chứng từ khấu trừ cho phù hợp.

Câu hỏi 1427:

Năm 2013 hoạt động kinh doanh thông thường của Cty A lỗ 5 tỷ trong năm 2014 Cty A lãi 3 tỷ và chỉ muốn chuyển lỗ 2 tỷ và đóng thuế cho phần lãi 1 tỷ khi quyết toán thuế 2014 liệu có được không?

Trả lời:
Theo khoản 2, điều 7, nghị định 218/2013/ND-CP có hiệu lực thi hành từ 15/2/2014 (và khoản 2, điều 9, Thông tư 123/2012/TT-BTC): Doanh nghiệp có lỗ thì được chuyển lỗ sang năm sau, số lỗ này được trừ vào thu nhập chịu thuế và thời gian được chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ. Do đó Công ty A phải chuyển số lỗ của hoạt động kinh doanh thông thường của năm 2013 vào kết quả kinh doanh năm 2014 là âm 3 tỷ và không phải đóng thuế TNDN cho năm 2014, công ty A không được để lãi 1 tỷ như bạn đã nêu. Quy định này trên thực tế còn một số bất cập nhưng hiện tại các công ty vấn phải tuân thủ quy định chuyển lỗ nêu trên.

Câu hỏi 1428:

1. Xin hỏi quy định về hồ sơ để chứng minh mua tài sản cố định 1 tỷ đối với doanh nghiệp mới thành lập gồm những tài liệu gì? Nếu doanh nghiệp chưa mua ngay tài sản tại thời điểm đăng ký phương pháp tính thuế GTGT nhưng có kế hoạch mua trong năm đầu tiên thì có được đăng ký theo phương pháp khấu trừ không?

2. Doanh nghiệp áp dụng phương pháp trực tiếp thì bắt buộc phải đặt in hóa đơn hay mua của cơ quan thuế?

 3. Hóa đơn tháng 1/2014 kê khai sót nhưng đến tháng 4 mới phát hiện ra thì kê khai vào kỳ kê khai tháng 3/2014 hay kê khai bổ sung tờ khai tháng 1/2014.Hiện nay có hướng dẫn khác nhau ở các chi cục thuế

Trả lời:

1. Theo điểm c, khoản 3, Điều 12, thông tư 219/2013/TT-BTC: Doanh nghiệp mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên ghi trên hóa đơn mua tài sản cố định, máy móc, thiết bị, kể cả hóa đơn mua tài sản cố định, máy móc, thiết bị trước khi thành lập (không bao gồm ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống của cơ sở kinh doanh không hoạt động vận tải, du lịch, khách sạn) thì được đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

Như vậy, Công ty phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế, hồ sơ đăng ký thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp, trong đó có hồ sơ chứng minh đầu tư, mua sắm TSCĐ từ 1 tỷ đồng trở lên. Hồ sơ này thông thường gồm: hợp đồng mua bán, hóa đơn, biên bản bàn giao.

Việc doanh nghiệp chưa mua ngay tài sản tại thời điểm đăng ký phương pháp tính thuế GTGT mà chỉ mới có kế hoạch mua là không đáp ứng được yêu cầu để được đăng ký phương pháp khấu trừ thuế GTGT. Trước đây cục thuế TP HCM có văn bản hướng dẫn về việc cam kết sẽ mua sắm TSCĐ từ 1 tỷ đồng trở lên sau thời điểm đăng ký thuế nhưng hiện nay công văn này đã bị thông báo hủy do không đảm bảo được việc doanh nghiệp sẽ thực hiện cam kết.

2. Doanh nghiệp áp dụng phương pháp tính trực tiếp trên GTGT không đủ điều kiện tự in hóa đơn, nhưng đặt in hay mua hóa đơn của cơ quan thuế thì còn tùy vào một số điều kiện. Theo điểm c, khoản 1, điều 11 quy định về đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế thì thông thường doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp sẽ phải mua hóa đơn từ cơ quan thuế, tuy nhiên, công ty bạn nếu muốn đặt in hóa đơn thì phải gửi đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in (mẫu số 3.14 phụ lục 3 TT 39/2014/TT-BTC) đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, cơ quan thuế sẽ có trả lời về việc đặt in hóa đơn của công ty bạn.

3. Theo thông tư 06/2012/TT-BTC, thời hạn kê khai thuế GTGT đầu vào của hóa đơn là 6 tháng, do đó nếu hóa đơn kê khai trong tháng 1/2014 nhưng bỏ sót thì có thể kê khai ở kỳ kê khai tháng 3/2014 (vì chưa quá 6 tháng) (Theo thông tư 219/2013/TT-BTC có hiệu lực từ 1/1/2014, các hóa đơn phát hành từ 1/1/2014 sẽ không giới hạn thời gian kê khai (trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế)). Việc kê khai bổ sung áp dụng trong trường hợp hóa đơn đã kê khai ở kỳ kê khai trước nhưng nay phát hiện ra có sai sót như về tên tuổi người bán hàng, mã số thuế, số tiền thuế,…

Câu hỏi 1429:

Công ty có năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2014 sẽ tính thuế thu nhập doanh nghiệp như thế nào? Khi mức thuế suất thuế TNDN thay đổi từ 25% xuống 22% tại ngày 1/1/2014

Trả lời:

Hiện tại chưa có hướng dẫn cụ thể về vấn đề này, tuy nhiên với niên độ tài chính của công ty bạn thì sẽ có 9 tháng thuộc năm 2013 và 3 tháng thuộc năm 2014 . Do đó, công ty của bạn có thể tính tổng thu nhập chịu thuế cho năm tài chính kết thúc ngày 31/3, sau đó phân bổ cho 12, trong đó 9/12 tổng thu nhập chịu thuế sẽ áp dụng mức thuế suất thuế TNDN là 25% và 3/12 tổng thu nhập chịu thuế áp dụng mức thuế suất thuế TNDN là 22% để tính ra tổng số thuế TNDN phải nộp.

Câu hỏi 1430:

1  Cty A đang làm báo cáo kết thúc giai đoạn cổ phần hóa Cty A đã trích dự phòng 17% quỹ tiền lương thực hiện để chi trả cho giai đoạn sau. Thời điểm nhận đăng ký kinh doanh là 28/2/2014 do đó Cty lập BCTC cho kỳ tài chính từ 1/1/2013 đến 28/2/2014.

Xin hỏi:

1)                   Quỹ tiền lương thực hiện để làm căn cứ trích 17% có được tính từ 1/1/2013 đến 28/2/2014 không?

2)                   Chi phí trích tiền lương này có được coi là chi phí hợp lý đối với giai đoạn cổ phần hóa không?

Nếu chuyển sang Cty CP Công ty không chi hết khoản trích dự phòng thì sẽ xử lý thế nào?

Trả lời:

  1.  Điểm m, khoản 2, Điều 9, NĐ218/2013/NĐ-CP: Mức dự phòng hàng năm do doanh nghiệp quyết định nhưng không quá 17% quỹ tiền lương thực hiện (là tổng số tiền lương thực tế đã chi trả của năm quyết toán đó đến thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ quyết toán theo quy định, không bao gồm số tiền trích lập quỹ dự phòng tiền lương của năm trước chi trong năm quyết toán thuế). Do đó quỹ lương thực hiện làm cơ sở tính 17% chỉ là quỹ lương của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013 (mặc dù tiền lương có thể được chi sau ngày 31/12/2013 và trước ngày nộp hồ sơ quyết toán thuế).
  2.  Khoản trích lương dự phòng là khoản chi phí được trừ khi tính thuế TNDN của năm tài chính 2013.

3. Trường hợp sau 6 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính doanh nghiệp chưa sử dụng hoặc sử dụng không hết quỹ dự phòng tiền lương thì doanh nghiệp phải ghi giảm chi phí của năm sau;

Câu hỏi 1431:

Cty A đang làm báo cáo kết thúc giai đoạn cổ phần hóa Cty A đã trích dự phòng 17% quỹ tiền lương thực hiện để chi trả cho giai đoạn sau. Thời điểm nhận đăng ký kinh doanh là 28/2/2014 do đó Cty lập BCTC cho kỳ tài chính từ 1/1/2013 đến 28/2/2014.

– Quỹ tiền lương thực hiện để làm căn cứ trích 17% có được tính từ 1/1/2013 đến 28/2/2014 không?

– Chi phí trích tiền lương này có được coi là chi phí hợp lý đối với giai đoạn cổ phần hóa không?

– Nếu chuyển sang Cty CP Công ty không chi hết khoản trích dự phòng thì sẽ xử lý thế nào?

Trả lời:

  1.  Điểm m, khoản 2, Điều 9, NĐ218/2013/NĐ-CP: Mức dự phòng hàng năm do doanh nghiệp quyết định nhưng không quá 17% quỹ tiền lương thực hiện (là tổng số tiền lương thực tế đã chi trả của năm quyết toán đó đến thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ quyết toán theo quy định, không bao gồm số tiền trích lập quỹ dự phòng tiền lương của năm trước chi trong năm quyết toán thuế). Do đó quỹ lương thực hiện làm cơ sở tính 17% chỉ là quỹ lương của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013 (mặc dù tiền lương có thể được chi sau ngày 31/12/2013 và trước ngày nộp hồ sơ quyết toán thuế).
  2.  Khoản trích lương dự phòng là khoản chi phí được trừ khi tính thuế TNDN của năm tài chính 2013.

3. Trường hợp sau 6 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính doanh nghiệp chưa sử dụng hoặc sử dụng không hết quỹ dự phòng tiền lương thì doanh nghiệp phải ghi giảm chi phí của năm sau;

Câu hỏi 1432:

Quy định khống chế thời hạn kê khai thuế GTGT đối với hóa đơn đầu vào chỉ áp dụng cho các hóa đơn phát sinh sau ngày NĐ 209 có hiệu lực hay cho cả các hóa đơn phát sinh trước đó?

Ví dụ; hóa đơn GTGT sót từ 2012 thì có được kê khai bổ sung tại thời điểm này không?

Trả lời:

Quy đinh không khống chế thời hạn kê khai thuế GTGT (trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế) theo thông tư 219/2013/TT-BTC áp dụng cho các hóa đơn phát hành từ ngày 1/1/2014, không áp dụng cho các hóa đơn phát hành trước ngày 1/1/2014. Do đó hóa đơn GTGT bỏ sót từ 2012 không được áp dụng quy định này.

Nguồn : VACPA

 

Download: Các câu hỏi tại lớp CNKT số 4A

Nguồn: VACPA


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k