Câu hỏi: Doanh nghiệp có doanh thu năm 2014 chưa đến 1 tỷ thuộc diện áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ dạng đăng ký tự nguyện thì có cần làm mẫu 06/GTGT để nộp cho Cơ quan thuế trước ngày 20/12/2014 để áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ năm 2015 và 2016 không?

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Trả lời của Cục thuế Hà Nội:
CV 57897/CT-THNVDT “Về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT 2015”
==>Nếu DN, HTX đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thì nộp mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 20/12/2014 và được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế từ năm 2015 và cho hai năm 2015, 2016.

anh 6

Download CV:CV57897-va-mau-06-GTGT_www.ketoanantam.com


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k