QUY TRÌNH MẤT TÁC DỤNG KHI CÓ SỰ THÔNG ĐỒNG

by Kế Toán An Tâm

QUY TRÌNH MẤT TÁC DỤNG KHI CÓ SỰ THÔNG ĐỒNG QUY TRÌNH SẼ MẤT TÁC DỤNG NẾU NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN LỢI DỤNG CHỨC VỤ VÀ QUYỀN HẠN ĐỂ THỰC HIỆN NHƯNG CẤP DƯỚI BIẾT MÀ THÔNG ĐỒNG VỚI CẤP TRÊN THÌ XEM NHƯ QUY TRÌNH KHÔNG CÓ TÁC DỤNG. (Đây là CASE TẠI CÔNG […]

LƯU Ý KHI NỘP TỜ KHAI THUẾ QUA MẠNG (TỪ QUÝ 3/2017)

by Kế Toán An Tâm

LƯU Ý KHI NỘP TỜ KHAI THUẾ QUA MẠNG (Từ Quý 3/2017) (NHẬN THÔNG BÁO 2 BƯỚC KHI NỘP TỜ KHAI ĐIỆN TỬ) Khi nộp tờ khai thuế điện tử đến cơ quan thuế, người nộp thuế sẽ nhận được 02 thông báo: 🌏 Thông báo bước 1 về việc cơ quan thuế “Tiếp nhận […]

TRƯỜNG HỢP HÓA ĐƠN GTGT ĐẦU RA BỊ KÊ KHAI SAI ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỐ TIỀN VÀ TRƯỜNG HỢP KÊ KHAI SAI KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỐ TIỀN

by Kế Toán An Tâm

🌎Trường hợp : Hóa đơn đầu ra bị kê khai sai ảnh hưởng đến số tiền Sai làm giảm số tiền VAT phải nộp (Khoản c.3 Điểm 5 Điều 10 của TT156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013) Điểm 5 Điều 10 của TT156. Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm tiền […]

CHUYÊN ĐỀ LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN THANH KIỂM TRA

by Kế Toán An Tâm

Khi cơ quan thuế vào kiểm tra doanh nghiệp, chúng ta phải có những chuẩn bị gì, cần chú ý những gì? Mình chia sẻ bài viết của Thạc sĩ Nguyễn Hữu Tuyền, bài này sẽ hữu ích cho những bạn chưa có kinh nghiệm khi cơ quan thuế thanh kiểm tra doanh nghiệp Bạn […]

TRƯỜNG HỢP HÓA ĐƠN GTGT ĐẦU VÀO BỊ KÊ KHAI SAI ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỐ TIỀN VÀ TRƯỜNG HỢP KÊ KHAI SAI KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỐ TIỀN

by Kế Toán An Tâm

🅰Trường hợp 1: Hóa đơn GTGT đầu vào bị kê khai sai ảnh hưởng đến số tiền Hóa đơn GTGT đầu vào bị kê khai sai mà ảnh hưởng đến số tiền ( thường sai tại cột 6 và 7 trên phụ lục 01-2/GTGT) ✳ Sai số tiền làm tăng số thuế VAT phải nộp […]

THỜI GIAN KÊ KHAI VÀ NỘP THUẾ THEO THÁNG VÀ THEO QUÝ

by Kế Toán An Tâm

1)THỜI GIAN KÊ KHAI THEO THÁNG VÀ NỘP THUẾ THÁNG: Là 20 ngày kể từ ngày kết thúc tháng. Nếu kê khai theo tháng có số thuế GTGT phải nộp thì thời gian kê khai cũng chính là thời gian nộp tiền thuế. Ví dụ: Tháng 1/2015 thì thời gian kê khai thuế GTGT của […]