Cẩu hỏi: Tiêu thức người bán hàng có nhất thiết phải ký theo từng liên?

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Trả lời:

Theo như CV 4482/CT-TTHT ngày 12/06/2014 của Cục thuế HCM trả lời Công ty TNHH HANSAE Việt Nam về trường hợp lập hóa đơn mà có tiêu thức của người bán hàng ký như sau:

  • Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn”.
  • Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ lập hóa đơn cho người mua, tiêu thức người bán hàng được ký một lần được in cacbon qua các liên, không phải ký trên từng liên.

Download CV: CV 4482 CT-TTHT_www.ketoanantam.com

Download CV: CV4482bancochuky_www.ketoanantam.com

Nguồn: Chia sẻ kiến thức kế toán và thuế

 


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k