Câu hỏi: Tiêu dùng nội bộ có phải xuất hóa đơn không (Ví dụ: công ty sản xuất xăng xe, bây giờ xuất xăng xe cho nhân viên đi công tác….)?

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Trả lời: 

1. Theo như CV 20714/TCT-CS ngày 28/05/2015 của Tổng Cục thuế trả lời cho Cty TNHHMTV dầu khí Tp.HCM như sau:

Khongphailaphoadon1

=> Vậy kết luận là nếu CÔNG TY SẢN XUẤT XĂNG, mà trong tháng có xuất xăng xe cho nhân viên đi công tác thì KHÔNG PHẢI LẬP HÓA ĐƠN TÀI CHÍNH

2. Cách hạch toán TIÊU DÙNG NỘI BỘ: Tham khảo TT200 như sau:

Kế toán sản phẩm tiêu dùng nội bộ:

Nợ các TK 641, 642, 241, 211
Có TK 155 – Thành phẩm (Hoặc có 1561)

Download: CV 2074_www.ketoanantam.com


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k