Câu hỏi: Công ty chúng tôi có chi các khoản cho người lao động: tiền sinh nhật; tiền lễ 30.4;2/9;tiền kết hôn; tiền nghỉ mát hàng năm, tiền thưởng….cho người lao động và được ghi rõ trong Thỏa ước lao động tập thể. Xin hỏi như vậy Công ty có được tính chi phí được trừ không?

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Trả lời Cục thuế HCM:
Căn cứ Điều 6 của TT78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 Của Bộ Tài Chính hướng dẫn thuế TNDN;

  • Trường hợp Công ty chi tiền thưởng lễ 30/4;2/9;… nếu được ghi cụ thể ĐIỀU KIỆN và MỨC HƯỞNG tại MỘT trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tong công ty thì về nguyên tắc được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN và phải tính vào thu nhập của NGƯỜI LAO ĐỘNG khi tính thuế TNCN.

=>Như vậy tiền thưởng cho người lao động là được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN nếu quy định rõ ĐIỀU KIỆN HƯỞNGMỨC HƯỞNG tại 1 trong các hồ sơ trên).

  • Khoản tiền sinh nhật, tiền kết hôn, tiền nghỉ mát hàng năm không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

Nguồn: Câu hỏi của Công ty TNHH MTV XNK và Đầu tư Chợ Lớn- Cholimes tại đối thoại giữa Cục thuế Hồ Chí Minh và doanh nghiệp ngày 8/8/2014.


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k