Theo như CV10315/BTC-TCT ngày 25/07/2016 về việc thực hiện Luật số 106/2016/QH13 như sau:

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Đối với các khoản tiền thuế phát sinh trước 1/7/2016 mà người nộp thuế chưa nộp, kể cả khoản tiền nợ thuế được truy thu mà đến 1/7/2016 chưa nộp thì sẽ tính chậm nộp là 0.03%/ngày kề từ ngày 1/7/2016.

Download: CV 10315


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k