Câu hỏi: Thuế VAT đầu vào của hàng hóa phi mậu dịch có được khấu trừ VAT đầu vào?

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Trả lời: Theo như CV  3271/TCT-KK ngày 14/8/2014 của Tổng Cục thuế trả lời trường hợp trên như sau:

Thuế VAT đầu vào của hàng hóa phi mậu dịch không được khấu trừ, các bạn xem file:

Hinh 1

hinh 2

Download CV: Khongduockhautruhanghoaphimaudich
Download CV hàng hóa phi mậu dịch ko phải bản chụp:

 


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k